Čtvrtek 16. března 1899

č. p. 376. týž p. posl. s peticí míst. škol. rady ve Vorli v téže záležitosti,

č. p. 377. týž p. posl. s peticí míst. škol. rady v Tři břichách v téže záležitosti,

č. p. 378. týž p. posl. s peticí hospodář. besedy Uřeticko-Vejvanovické v téže záležitosti,

č. p. 379. týž p. posl. s peticí čtenářsko-hospodář. besedy bilansko-třibřišské v Bilanech v téže záležitosti,

č. p. 380. posl. p. J. Hyrš s peticí okres. hospodář. spolku v Něm. Brodě v téže záležitosti,

č. p. 381. posl. p. Pech s peticí učit. spolku "Komenský" v Kamenici n. L. v téže záležitosti,

č. p. 382. týž p. posl. s peticí učit. jednoty "Budeč" Počátecká v téže záležitosti,

č. p. 383. týž p. posl. s peticí učit. jednoty "Budeč" Pelhřimovská v téže záležitosti,

č. p. 384 týž p. posl. s peticí učit. jednoty "Komenský" v Pacově v téže záležitosti,

č. p. 385. týž p. posl. s peticí míst. škol. rady v Horní Cerekvi v téže záležitosti,

č. p. 386. týž p. posl. s petici sboru učit. obec. školy v Horní Cerekvi v téže záležitosti,

č. p. 387. posl. p. Prášek s peticí obec. výboru v Petrovicích u Sušice v téže záležitosti,

č. p. 388. posl. p. Dr. Pippich s peticí učit. jednoty "Budeč" v Chrudimi v téže záležitosti,

č. p. 389. týž p. posl. s peticí učit. a vychovatelského spolku "Komenský" v Nasavrkách v téže záležitosti,

č. p. 390. posl. p. Jann s peticí učit. jednoty "Komenský" v Třeboni v téže záležitosti,

č. p. 391. posl. p,. Bernard s peticí představenstva obce Újezda pod Troskami v téže záležitosti,

č. p. 392 týž p. posl. s peticí obec. zastup. v Troskovicích v téže záležitosti,

č. p. 393. posl. p. Jos. Šulc s peticí učit. sborů obec. a měst. školy v Lysé n. L. v téže záležitosti,

č. p. 394. týž p. posl. s peticí polit. spolku "Občanské jednoty" v Lysé n. L. v téže záležitosti,

č. p. 395. posl. p. Kovařík s peticí sboru učit. obec. školy v Klenové v téže záležitosti,

č. p. 396. týž p. posl. s peticí zastupitelstva obce Řakomi v téže záležitosti,

č. p. 397. posl. p. Dvořák s peticí míst. škol. rady ve Lhenicích v téže záležitosti,

č. p. 398. týž p. posl. s peticí obec. zastup. městyse Lhenic v téže záležitosti,

č. p. 399. posl. p. Dr. Zátka s peticí míst. škol. rady v Hluboké v téže záležitosti,

č. p. 400. posl. p. Schwarz s peticí spolku čes. učitelstva v Plzni v téže záležitosti,

č. p. 401. posl. p. Dr. Pacák s peticí K. Tomáška řidíc. učitele v Tuchově, za zvýšení služného,

č. p. 402. posl. p. Sokol s peticí Frant. Vacka, řidíc. učitele v Modřanech, za ponechání základ. služného v cestě milosti,

č. p. 403. týž p. posl. s peticí Jana Staubera, řídíc. učitele v Hluboké, za vpočítání let služebních,

č. p. 404. posl. p. Hodys s peticí Frant. Ungermanna, řidic. učitele v Zduchovicích, v téže záležitosti,

č. p. 405 posl. p. Sokol s peticí Václava Smrže řídic. učitele v Bratrouchové v téže záležitosti,

č. p. 406 posl. p. Kůs s peticí Frant. Bobule, učitele ve Vrčeni, za vpočítání let služebních,

č. p. 407. posl. p. Dr. Zátka s peticí Otokara Mužíka, řídic. učitele v Čes. Krumlově, v téže záležitosti,

č. p. 408. posl. p. Dr. Celakovský s peticí Jana Dostála, učit. na Král. Vinohradech, v téže záležitosti,

č. p. 409, posl. p. Dr. Krajník s peticí Jos. Zeleného, říd. škol v Golč. Jeníkově, v téže záležitosti,

č. p. 410. posl. p. Sokol s peticí Frant. Hykeše, říd. učitele ve Vinoši, za zvýšení služného,

č. p. 411. posl. p. Pech s peticí Jana Hovory, řid. škol v Rohozné, v téže záležitosti,

č. p. 412. posl. p. Dr. Slavík s peticí Jana Šmola, učit. v. v. v Jindř. Hradci, za zvýšení výslužného,

č. p. 413. posl p. Schwarz s peticí Jana Laška, řídíc. učit. v. v. ve  Vejprnicích, v téže záležitosti,

č. p. 414. posl. p. Sokol   s peticí Emilie Duchoslavové, vdovy po řid. učiteli v Praze, v téže záležitosti,

č. p. 415. posl. p. Nehasil s peticí Jana Šamala, učit. v. v. v Doubravčicích, v téže záležitosti,

č. p. 416. posl. p. Schwarz s peticí Jos. Lederera, řid. uč. v. v. v Plzni v téže záležitosti,

č. p. 417. posl. p. Niklfeld s peticí Ant. Bažantové, vdovy po řid. uč. v Oudoleni, v téže záležitosti,

č. p. 418 posl. p. Dr. Zátka s peticí Marie Malé, vdovy po řid. učiteli v Rozpoutí, za udělení pense z milosti,

č. p. 419. posl. p. Formánek s peticí Anny Patákové, vdovy po řídícím učiteli v Hradci Král. v téže záležitosti,

č. p. 420. posl. p. Hodys s peticí Frant. Čipery, učitele v Litni, za vpočítaní let služebních,

č. p. 421. posl. p. Štolz s peticí Vil. Valtera, učit. ve Vrbne, v téže záležitosti.

č. p. 422. posl. p. Dr. Brzorád s peticí Jana Laška, řid. uč. ve Věži, v téže záležitosti,

č. p. 423. posl. p. Boček 8 peticí Jana. Satry, učitele v Bechyni, v téže záležitosti,

č. p. 424. týž. posl. p. s peticí Karla Kučery, učitele v Bechyni, v téže záležitosti,

č. p. 425, posl. p. Rataj s peticí Matěje Maruny, učit. v Skočicích, v téže záležitosti,

č. p. 426. posl. p. Kudrnka s peticí Václava Havlíčka, učit. v Nasavrkách, v téže záležitosti,

č. p. 427. posl. p. Schwarz s petici Em. Engenthalera říd. učitele v Oseku, v téže záležitosti,

č. p. 428. posl. p. Sokol s peticí Boh. Krejčího, správce školy v Chrastu, v příč. počítání zvýšení služného,

č. p. 429. posl. p. Jareš s peticí Anny Polákové, vdovy po učiteli v Hradci Král., za udělení pense,

č. p. 430. posl. p. Suda s peticí sboru učit. obec. školy v Nových Strakonicích, za vřadění této školy do vyšší třídy platů učitelských,

č. p. 431. posl. p. dr. Slavík s peticí industriálních učitelek v okr. Jindř. Hradeckém za upravení služeb. poměrů industr. učitelek.

č. p. 432. posl. p. dr. Dyk s peticí industriálních učitelek v Kralovicích v téže záležitosti.

č. p. 433. posl. p. Formánek s peticí industr. učitelek měst. okr. Královéhradeckého v téže záležitosti.

č. p. 434 posl. p. Špindler s peticí industr. učitelek měst. okr. Mělnického v téže záležitosti.

č. p. 435. posl. p. Kůs s peticí indust. učitelek měst. okr. Přestického v téže záležitosti,

č. p. 436. posl. p. dr. Brzorád s peticí idustr. učitelek měst. okr. Ledečského v téže záležitosti.

č. p. 437. posl. p. Niklfeld s peticí industr. učitelek měst. okresu Chotěbořského v téže záležitosti,

č. p. 438. posl. p. Barták s peticí indust. učitelek měst. okr. Žižkovského v téže záležitosti,

č. p. 439. posl. p. dr. Fořt s peticí industr. učitelek měst. okresu v Poličce za přiřknutí práva volebního defin. učitelkám.

Nejvyšší maršálek zemský (zvoní: ) Konstatuji, že jest slavný sněm způsobilý usnášeti se.

Ich constatiere die Beschlußfähigkeit des hohen Hauses.

Přejdeme k dennímu pořádku.

Wir übergehen zur Tagesordnung.

Prvním předmětem denního pořádku jest zřízení komise rozpočtové.

Erster Gegenstand der Tagesordnung ist die Einsetzung der Budgetkommission.

K tomuto předmětu přihlásil se k slovu pan posl. Ferdinand princ Lobkovic. Dávám mu slovo.

Posl. princ Ferdinand Lobkovic: Slavný sněme! Dovoluji si učiniti návrh, aby byla zvolena komise rozpočtová, pozůstávající z 21 členů volených kuriemi z celého sněmu.

Ich erlaube mir den Antrag zu stellen, es möge eine Budgetcommission eingesetzt werben, bestehend aus 21 Mitgliedern, welche durch die Curien aus dein ganzen Hause zu wählen sind.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo ?

Verlangt jemand das Wort?

Žádám pány, kteří podporují návrh p. posl. knižete Lobkovice, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche den Antrag unterstützen, die Hand zu erheben.

Návrh jest dostatečně podporován. Jelikož nikdo za slovo nežádal, dám hlasovati o tomto návrhu.

Ich werde den Antrag des H. Abg. Fürsten Lobkowitz zur Abstimmung bringen.

Žádám pany, kteří tento návrh přijímají, by vyzdvihli ruku

Ich ersuche die Herren, welche den Antrag annehmen, die Hand zu erheben.

Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Příští předmět denního pořádku jest zřízeni komise školské.

Nächster Gegenstand der Tagesordnung ist die Einsetzung der Schulkommission.

K tomuto předmětu se přihlásil ke slovu p. posl. Dr. Engel. Dávám mu slovo.

Posl. Dr. Engel. Dovoluji si učiniti návrh, aby komise školská byla 21 členná a volena po 7 členech z každé kurie

Oberstlandmarschall:

Der H. Abg. Dr. Engel stellt den Antrag, die Schulcommission aus 21 Mitgliedern zusammenzustellen, welche zu je 7 durch die Curien aus dem ganzen Hause zu wählen sind.

Žádám pány, kteří podporují tento návrh, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche den Antrag unterstutzen, die Hand zu erheben.

Návrh jest dostatečně podporován.

Der Antrag ist hinreichend unterstutzt.

Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Ich ersuche die Heuen, welche den Antrag des H Abg Dr. Engel annehmen, die Hand zu erheben.

Žádám pany, kteří přijímají návrh p. posl. dra Engla, by vyzdvihli ruku Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Nächster Gegenstand der Tagesordnung ist die Einsetzung der Commission für An gelegenheiten der Hypothekenbank.

Příští předmět denního pořádku jest zřízení komise pro záležitosti hypoteční banky.

K tomuto předmětu se přihlásil ke slovu p. posl. kníže Lobkovic. Dávám jemu slovo.

Posl. kníže Lobkovic. Dovoluji si učiniti návrh, by byla zřízena komise pro záležitosti hypoteční banky, pozůstávající z 12 členů volených tímtéž způsobem.

Ich erlaube mir den Antrag zu stellen, es möge eine Hypothekenbankcommission gewahlt werden, bestehend aus 12 Mitgliedern, welche in derselben Art zu wählen sind, wie die frühere Commission

Nejvyšší maršálek zemský: Žádám pány, kteří tento návrh podporují, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche den Antrag unterstutzen, die Hand zu erheben?

Návrh jest dostatečně podporován.

Der Antrag ist hinreichend unterstutzt.

Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Dám hlasovati o návrhu p. poslance knížete Lobkovice.

Ich werde den Antrag des H. Abg. Fursten von Lobkowitz zur Abstimmung bringen.

Žádám pány, kteří jej přijímají, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche denselben annehmen, die Hand zu erheben

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Příští předmět denního pořádku jest zřízení komise pro záležitosti zemské banky.

Nächster Gegenstand der Tagesordnung ist die Einsetzung der Commission für die Angelegenheiten der Landesbank.

Dávám slovo p. posl. dr. Englovi.

Poslanec Dr. Engel. Navrhuji, aby taktéž komise pro zemskou banku skládala se ze 12 členů volených kuriemi po 4

Oberstlandmarschall. Der H. Abg. Dr. Engel stellt den Antrag, dass die Commission ans 12 Mitgliedern bestehen soll, welche zu je 4 durch die Curien aus dem ganzen Hause gewahlt werden.

Žádám pány, kteří tento návrh podporují, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche den Antrag unterstützen, die Hand zu erheben.

Návrh jest dostatečně podporován.

Der Antrag ist hinreichend unterstützt. Verlangt jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo? Prosím pány, kteří návrh přijímají, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche den Antrag annehmen, die Hand zu erheben.

Návrh je p ř i j a t.

Der Antrag ist angenommen.

Příští předmět denního pořádku je zřízení výboru legitimačního.

Nächster Gegenstand der Tagesordnung ist die Einsetzung des Legitimationsausschusse.

Dávám slovo panu posl. knížeti Lobkovicovi.

Poslanec kníže Lobkovic: Dovoluji si učiniti návrh, by byl zvolen výbor legitimační, pozůstávající ze 12 členů, volených týmtéž způsobem.

Ich erlaube mir den Antrag zu stellen, es möge der Legitimationsausschuss gewählt werden, bestehend aus 12 Mitgliedern, welche aus dieselbe Art zu wählen sind, wie die früheren Commissionen.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Žádám pány, kteří podporují návrh, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche den Antrag unterstützen. Die Hand zu erheben.

Der Antrag ist hinreichend unterstützt.

Návrh jest dostatečně podporován.

Žádám pány, kteří přijímají návrh knížete Lobkovice, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche den Antrag annehmen die Hand zu erheben. Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Příští předmět denního pořádku jest zřízení komise pro záležitosti zemědělství.

Nächster Gegenstand der Tagesordnung ist die Einsetzung der Landesculturcommission.

Dávám slovo p. posl. dr. Englovi.

Posl. Dr. Engel: Navrhuji, áby komise pro záležitosti zemědělství skládala se z 21 členů, volených kuriemi po 7.

Oberstlandmarschall. Der H. Abg. Dr. Engel beantragt die Commission aus 21 Mitgliedern bestehen zu lassen, welche zu je 7 von den Curien aus dem ganzen Hause zu wählen sind.

Žádám pány, kteří podporují návrh p. posl. dra. Engla, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche den Antrag des H. Abg. Dr. Engel unterstützen, die Hand an erheben.

Návrh jest dostatečně podporován.

Der Antrag ist hinreichend unterstützt.

Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Žádám pány, kteří přijímají návrh pana posl. dra. Engla, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche den Antrag des H. Abg. Dr. Engel annehmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Nächster Gegenstand der Tagesordnung ist die Einsetzung der Petitionskommission.

Ich ertheile das Wort dem H, Abgeordneten Fürsten Lobkowitz.

Příští předmět denního pořádku jest zřízení komise petiční. Dávám slovo p. posl. knížeti Lobkovicovi.

Poslanec kníže Lobkovic: Navrhuji volbu komise petiční pozůstávající z 15 členů zvolených tímtéž způsobem.

Ich erlaube mir eine Commission zu beantragen, bestehend aus 15 Mitgliedern zu, wählen in derselben Art.

Nejv. maršálek zemský: Žádám pány, kteří podporují návrh p. poslance knížete Lobkovice, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche den Antrag des H. Abgeordneten Fürsten Lobkowitz unterstützen, die Hand zu erheben.

Návrh jest dostatečně podporován.

Der Antrag ist hinreichend unterstützt. Verlangt jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Ich ersuche die Herren, welche den Antrag des H. Abgeordneten Fürsten Lobkowitz annehmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří přijímají návrh knížete Lobkovice, by zdvihli ruku.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Příští předmět denního pořádku jest zřízení komise pro záležitosti obecní a okresní.

Nächster Gegenstand der Tagesordnung ist die Einsetzung der Commission für Beäirks- und Gemeindeangelegenheiten.

Dávám slovo p. poslanci Dr. Englovi

Posl. Dr. Engel: Dovoluji si navrhnouti, aby komise pro záležitosti okresní a obecní skládala se z 21 členů volených po 7 z každé kurie.

Oberstlandmarschall, Der Herr Abg. Dr Engel stellt den Antrag, diese Commission aus 21 Mitgliedern bestehen zu lassen, welche zu 7 von den Curien aus dem ganzen Hause' zu mählen sind.

Žádám pány, kteří tento návrh podporují, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche den An trag unterstütze, die Hand zu erheben.

Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Přejdeme k hlasovaní. Žádám pány, kteří přijímají návrh pana posl. Dra Engla, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren. Deiche den AnAutrag annehmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Příští předmět denního pořádku jest zřízení komise pro veřejné práce.

Nächster Gegenstand der Tagesordnung ist die Einsetzung der Commission für öf fentliche Arbeiten.

Dávám slovo panu poslanci knížeti Lobkovicovi.

Posl. kníže Ferdinand Lobkovic: Dovoluji si navrhnouti volbu komise pozůstávající z 21 členů.

Ich erlaube mir die Wahl einer Commis sion aus 21 Mitgliedern bestehend zu beuntragen.

Nejv. maršálek zemský: Žádám pány, kteří tento návrh podporují, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche diesen Antrag unterfiützen, die Hand zu erheben.

Návrh jest dostatečně podporován.

Der Antrag ist hinreichend unterstützt.

Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Žádám pány, kteří přijímají návrh, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche den Antrag annehmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Příštím předmětem denního pořádku jest zřízení komise živnostenské.

Nächster Gegenstand der Tagesordnung ist die Einsetzung der Gewerbekommission.

Dávám slovo p. posl. Dr. Englovi.

Poslanec Dr. Engel: Dovoluji si navrhnouti, aby komise živnostenská se skládala z 21 členů volených taktéž po 7 z každé kurie.

Oberstlandmarschall: Der Herr Abgeordnete Dr. Engel stellt den Antrag, die Commtssion aus 21 Mitgliedern bestehen zu lassen, welche zu 7 von den Curien aus dem ganzen Hause zu mählen find.

Žádám pány, kteří tento návrh podporují, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche den Antrag unteistützen, die Hand zu erheben.

Der Antrag ist hinreichend u n t e r s t ü t z t.

Návrh jest dostatečně podporován. Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Žádám pány, kteří přijímají návrh p. posl. dra Engla, by vyzdvihli ruku.

Ich eisuche die Herren, welche den Antrag des Herrn Abg. Dr. Engel annehmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Posledním předmětem denního pořádku jest zřízení komise pro jednací řád.

Letzter Gegenstand der Tagesordnung ist die Einsetzung der Commission für die Geschäftsordnung.

Dávám slovo panu, poslanci knížeti Lobkovicovi.

Posl. kníže Ferd. Lobkovic: Dovoluji si navrhnouti 15. člennou komisi pro jednací řád, volenou tímtéž způsobem.

Ich erlaube mir zu beantragen, eine 15gliederige Commission in gleicher Art zu diesem Zwecke zu wählen.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Žádám pány, kteří podporují návrh p. posl. knížete Lobkovice by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche den Antrag des Hrn. Fürsten Lobkowitz unterstützen, die Hand zu erheben.

Jelikož nikdo za slovo nežádá, dám hlasovati o návrhu pana poslance knížete Lobkovice.

Ich werde den Antrag des Herrn Fürsten Lobkowitz zur Abstimmung bringen.

Žádám pány, kteří tento návrh přijímají, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche den Antrag annehmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Denní pořádek jest vyčerpán.

Die Tagesordnung ist erschöpft.

Pan poslanec Němec a soudruzi mi odevzdali návrh na revisi zákona živnostenského.

Die Herren Abg. Němec und Genossen haben mir einen Antrag auf Revision des Gewerbegesetzes überreicht.

Žádám, by tento návrh byl přečten.

Sněmovní sekretář Höhm (čte): Návrh poslanců V. Němce, V. Březnovského, J. Krejčíka a soudruhů na revisi zákona živnostenského.

Slavný sněme, račiž se usnésti: V uvážení povážlivého klesání stavu řemeslnického a živnostenského a tříd výrobních v království Českém vůbec podroben budiž zákon živnostenský náležité úvaze o tom, ve kterých směrech jsou žádoucí změny zákona toho v zájmu hospodářských a průmyslových poměrů v království českém vůbec a středních malých tříd výrobních zvláště.

V   ohledu formálním budiž návrh tento přikázán komisi živnostenské ku posouzení a podání návrhu sl. sněmu.

V  Praze, 14. března 1899.

V. Němec a soudruzi.

Nejvyšší maršálek zemský: Naložím s tímto návrhem dle jednacího řádu.

Ich werde diesen Antrag der geschäftsordnungsmäßigen Behandlung unterziehen.

Pan posl. dr. Dvořák a soudruzi mi odevzdali návrh ohledně ochrany zájmů hospodářských, živnostenských a průmyslových při příštích smlouvách celních a obchodních se sousedními státy.

Der H. Abg. Dr. Dvořák und Genossen haben mir einen Antrag betreffend den Schutz der landwithschaftlichen, gewerblichen und industriellen Interessen bei den zukünftigen Zollund Handelsverträgen mit den Nachbarstaaten überreicht.

Žádám, by tento návrh byl přečten.

Sněmovní sekretář Höhm (čte): Návrh posl. dra. Dvořáka a soudruhů ohledně ochrany zájmů hospodářských, živnostenských a průmyslových při příštích smlouvách celních a obchodních se sousedními státy.

Vzhledem k tomu, že posledními celními a obchodními smlouvami zejména s říší německou poškozeny byly v míře nemalé zájmy výrobních stavů a domácího průmyslu, a vzhledem k tomu, že Německo koná pilné přípravy k vyjednávání o podmínkách příští celní a obchodní smlouvy s říší naší, činí nížepsaní následující návrh:

Slavný sněme, račiž se usnésti: Zemskému výboru se ukládá, aby po dohodnutí s radou zemědělskou urychleným způsobem vyjednával s c. k. vládou, by konány byly ve všech oborech hospodářských, průmyslových a živnostenských pilné přípravy k přesnému vytčení podmínek, jimiž by při uzavírání příští smlouvy se sousedními státy, zejména s říší německou, byly dostatečně chráněny ohrožené zájmy hospodářské všech, obzvláště však středních výrobních tříd a domácího průmyslu.

Kromě toho ukládá se zemskému výboru, aby vyjednával s c. k. vládou, aby tatáž za účelem odvrácení úpadku těchto stavů vývozní politice zahraničné věnovala zvýšenou pozornost!

V Praze, dne 16. března 1899.

Dr. Dvořák a soudruzi.

Nejvyšší maršálek zemský: Naložím s tímto návrhem dle jednacího řádu.

Ich werde diesen Antrag der geschaftsordnungsmäßigen Behandlung unterziehen.

Pan posl. Schwarz a soudruzi mi odevzdali návrh na opravu zákona v příčině opatřování chudých.

Der Herr Abg. Schwarz und Genossen haben mir einen Antrag, betreffend die Reform des Gesetzes über die Armenversorgung, überreicht

Žádám, by tento návrh byl přečten.

Sněmovní sekretář Höhm (čte: ) Návrh posl. Fr. Schwarze a soudruhů na opravu zákona v příčině opatřování chudých:

Slavný sněme, račiž se usnésti: Zemskému výboru se ukládá, aby maje zřetel ku změně zákona o právu domovském a k nynějším poměrům a potřebám společenským, hospodářským a kulturním, které valně odchylují se od poměrů a potřeb, z nichž vyšel svého času platný posud zákon o opatřovaní chudých, provedl revisi tohoto zákona a při tom uvážil, kterak by bylo lze zjednati obcím nové prameny přijmů na uhražení stale rostoucích nákladů chudinských a rozložiti to, co se takto neuhradí, stejnoměrnějí na širší kruhy a spravedlivěji mez jednotlivé vrstvy společenské v zemi, a aby podal o tom sněmu ve příštím jeho zasedání zprávu a návrhy.

V  ohledu formálním budiž tento návrh odkázán komisi pro záležitosti okresní a obecní.

V  Praze, dne 15. března 1899. Fr. Schwarz a soudruzi.

Nejvyšší maršálek zemský: Naložím s tímto návrhem dle jednacího řádu.

Ich werde diesen Antrag der geschäftsordnungsmäßigen Behandlung unterziehen.

Páni poslanci König a soudruzi mi odevzdali návrh v příčině zrušení školného.

Die Herren Abg. König und Genossen haben mir einen Antrag betreffend die Aufhebung des Schulgeldes überreicht.

Žádám, by tento návrh byl přečten.

Sněmovní sekretář Höhm (čte: ) Návrh poslanců Königa, Josefa Mareše a soudruhů ve příčině zrušení školného na obecných a měšťanských školách ve království českém.

Podepsaní navrhují:

Slavný sněme račiž se usnésti:

Školné na obecných a měšťanských školách ve království českém se zrušuje. Schodek tím povstalý uhradí se ze zemského fondu

Ve formálním ohledu navrhuje se, by návrh ten byl přikázán komisi školské.

V Praze, dne 16. března 1899.

König a soudruzi.

Nejvyšší maršálek zemský: Naložím s tímto návrhem dle jednacího řadu.

Ich werde diesen Antrag der geschäftsordnungsmäßigen Behandlung unterziehen.

Páni poslanci Hovorka a soudr. mně odevzdali návrh za příčinou stálé podpory nouzí stíženým okresům ve východních Čechách.

Die Herren Abg. Hovorka und Genossen haben mir einen Antrag betreffend eine ständige Unterstützung der nothleidenden Bezirke im östlichen Böhmen überreicht.

Žádám, by tento návrh byl přečten.

Sněmovní sekretář Höhm (čte: )

Návrh poslance Frant. Hovorky a soudruhů za příčinou stálé podpory nouzí stíženým okresům ve východních Čechách.

Následkem mnoha neúrodných roků, špatné sklizně a špatného odbytu plodin v horských okresích se dařících, pokud se týče rolnictva, následkem zřízení mechanických továren tkalcovských na zboží bavlněné, a následkem špatného odbytu látek lněných upadlo obyvatelstvo horských okresů ve východních Čechách do bídy největší.

Lid horský většinou se živil domácím tkalcovstvím, nyní však menší počet jest zaměstnán v továrnách mechanických a ostatní jest bez práce, nebo, obdrží-li některý domácí zaměstnání, jest jeho výdělek tak skrovný, že nemůže uživiti


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP