Pondělí 30. prosince 1895

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy a navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu p. JUDra. Karla Setunského za poslance měst Strakonic, Sušice, Vodňan za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti!

Hoher Landtag, wolle die Wahl des Herrn JUDr. Karl Setunsky als Abgeordneten der Städte Strakonitz, Schüttenhosen, Wodňan als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen!

Nejv. maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest prijat.

Der Antrag ist angenommen.

Berichterstatter L. -A. -B. Dr. Podlipny: Hoher Landtag! Zu der am 22. November 1895 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Städte und Industrialorte Teplitz, Außig sind von 4366 Wählern 1429 erschienen.

Von den abgegebenen Stimmen hat erhalten Herr Adolf Siegmund, Ingenieur in Teplitz 1174 Stimmen, andere Stimmzettel lauteten auf verschiedene Personen; außerdem wurden 10 leere Stimmzettel abgegeben.

Die absolute Majorität beträgt einschließlich der leeren Stimmzettel 715 Stimmen, ohne dieselben 710 Stimmen. Diese absolute Majorität erhielt Herr| Adolf Siegmund, Ingenieur in Teplitz, welcher daher als Abgeordneter gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, erlaubt sich der Landesausschuß die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten: Hoher Landtag, wolle die Wahl des Herrn Adolf Siegmund als Abgeordneten der Städte Teplitz, Außig als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen !

Slavný sněme, račiž volbu p. Adolfa Siegmunda z i poslance měst Teplice, Ústi n/Labem za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti!

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Ich ersuche die Herren, welche dem Antracte zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří s tímto návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Der Antrag ist angenommen.

Návrh je přijat.

Zpravodaj přís. z. výb. dr. Podlipný: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volicí okres měst a míst průmyslových Jindřichova Hradce, Nové Bystřice, konané dne 22. listopadu 1895, dostavilo se z 1203 voličů 579. Z odevzdaných hlasů obdržel pan JUDr. Jan Slavík, advokát v Jindř. Hradci, 564 hlasy, ostatní hlasy byly roztříštěny a 12 lístků bylo prázdných.

Nadploviční většina, počítajíc v to prázdné lístky, činí 290 hlasů; bez těchto 294 hlasy.

Nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan JUDr. Jan Slavík, advokát v Jindřichově Hradci, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy a navrhuje:

Slav. sněme, račiž volbu pana JUDra Jana Slavíka za poslance měst Jindřichova Hradce, Nové Bystřice za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti!

Hoher Landtag, wolle die Wahl des Herrn JUDr. Johann Slavik all Abgeordneten der Städte Neuhaus, Neubistritz als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen!

Nejv. maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen. die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Zpravodaj přísedící zemského výboru Dr. Podlipný (čte): Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volicí okres měst a míst průmyslových Pardubic, Chlumce, a Holic, konané dno 22. listopadu 1895, dostavilo se z 1740 voličů 397. Z odevzdaných hlasů obdržel pan Josef Sokol 359 hlasů. Ostatní lístky byly roztříštěny. Mimo to odevzdáno 28 lístků prázdných. Nadpoloviční většinu hlasů obdržel v obou případech pan Josef Sokol, učitel v Praze, který tudíž byl za poslance zvolen. Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Josefa Sokola za poslance měst Pardubic, Chlumce, Holic za platnou uznati a zvoleného k sněmu království českého připustiti !

Hoher Landtag, wolle die Wahl des Herrn Josef Sokol als Abgeordneten der Städte Pardubitz, Chlumec, Holic als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo? 

Verlangt Jemand das Wort?

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Zpravodaj přísedící zemského výboru Dr. Podlipný (čte): Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volicí okres měst a míst průmyslových Mnichova Hradiště, Turnova, Bělé, konané dne 22. listopadu 1895., dostavilo se ze 1375 voličů 527. Z odevzdaných hlasů obdržel p. MUDr. Václav Šamánek, lékař v Liberci, 512 hlasů a Josef Mahna 1. hlas. Mimo to odevzdáno bylo 14 prázdných lístků.

Nadpoloviční většina činí 264 hlasy. Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan MUDr. Václav Šamánek, lékař v Liberci, který tudíž byl za poslance zvolen. Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu p. MUDr. Václava Šamánka za poslance měst a míst průmyslových Mnichova Hradiště, Turnova, Bělé za platnou uznati a zvoleného k sněmu království českého připustiti !

Hoher Landtag, wolle die Wahl des Herrn MUDr. Wenzel Šamánek als Abgeordneten der Städte Münchengrätz, Turnau, Weißwasser als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen!

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Zpravodaj přísedící zemského výboru Dr. Podlipný: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volicí okres měst a míst průmyslových Králové Dvora, Náchoda, Hořic, Nového Města n. M. konané dne 22. listopadu 1895 dostavilo se z 2210 voličů 915. Z odevzdaných hlasů obdržel pan MUDr. Josef Šil 848 hlasů, J. K. Rauch 30 hlasů, roztříštěných bylo 13. Mimo to odevzdány byly 24 lístky prázdné.

Nadpoloviční většina činí, čítajíc v to lístky prázdné, 458 hlasů, bez těchto 445 hlasů. Nadpoloviční většinu hlasů obdržel v obou případech pan MUDr. Josef Šil, praktický lékař v Kolíně, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu p. MUDr. Josefa Šila za poslance měst Králové Dvora, Náchoda, Hořic, Nového Města n. M. za platnou uznati a zvoleného k sněmu království českého připustiti!

Hoher Landtag, wolle die Wahl des Herrn MUDr. Joses Sil als Abgeordneten der Städte Königinhos, Náchod, Hořic, Neustadt a. M. als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen l

Nejv. maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Zprav, přísedící zemského výboru Dr. Podlipný: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volební okres měst a míst průmyslových Mladé Boleslavi, Nymburka konané dne 22. listopadu 1895 dostavilo se z 1970 voličů 678. Z odevzdaných hlasů obdržel pan Dr. Václav Škarda, advokát v Praze, 639 hlasů, Josef Steiner 13 hlasů, Dr. Karel Baxa 4 hlasy, Jaromír Hušek 3 hlasy atd. a 10 lístku bylo prázdných.

Nadpoloviční většina, čítajíc v to lístky prázdné, činí 3. 10 hlasů, bez těchto 335 hlasů. Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel v obou případech p. Dr. Václav Škarda, advokát v Praze, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy a navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Dr. Václava Skardy za poslance měst Mladé Boleslavi, Nymburka za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti!

Hoher Landtag, wolle die Wahl des Herrn JUDr. Wenzel Starda als Abgeordneten der Städte Jungbunzlan, Nimburg als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Prosím pány, kteří souhlasí s návrhem, by vyzdvihli ruku.

Der Antrag ist angenommen.

Návrh je přijat.

Zpravodaj přísedící zemského výboru Dr. Podlipný: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volicí okres měst a míst průmyslových Mělníka, Brandýsa n. L., Roudnice, Mšeno, konané dne 22. listopadu 1895., dostavilo se ze 1990 voličů 1256. Z odevzdaných hlasů obdržel pan Ervín Špindler, starosta města Roudnice 1138 hlasů, Jan Jech 98, Em. Tonner 6 hlasů, H. Brodský, J. Procházka, Štěpán Vodička, Václav Šturc a Ant. Kocourek po 1 hlasu. Mimoto odevzdáno bylo 8 prázdných lístků. Nadpoloviční většina, počítajíc v to prázdné lístky, činí 629 hlasů, bez těchto 625 hlasů.

Tuto nadpoloviční většinu obdržel v obou případech pan Ervín Špindler, starosta města Roudnice, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu p. Ervina Špindlera za poslance měst a míst průmyslových Mělníka, Brandýsa nad Labem, Roudnice, Mšena za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti !

Hoher Landtag, wolle die Wahl des Herrn Erwein Spindler als Abgeordneten der Städte und Industrialorte Melnik, Brandeis a. E., Raudnitz, Mšeno als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo ?

Verlangt Jemand das Wort?

Žádám pány, kteří s tímto návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh je přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Berichterstatter L. A. B. Dr. Podlipný: Hoher Landtag! Zu der am 22. November 1895 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Städte und Industrialorte Nirdorf, Zeidler und Schönlinde sind von 1347 Wählern 389 erschienen.

Von den abgegebenen Stimmen hat erhalten Herr JUDr. Albert Werunsky, Advokat in Prag, 381, Herr P. Ambros Oppitz 3, Herr Dr. Franz Kindermann 2 und Herr Wenzel Seifert 1 Stimme, 2 Stimmzettel waren leer. Die absolute Majorität beträgt 195 Stimmen. Die absolute Majorität erhielt Herr JUDr. Albert Werunsky, Advokat in Prag, welcher daher als Abgeordneter gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang sein Anstand vorliegt, erlaubt sich der Landesausschuß die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Hoher Landtag, wolle die Wahl des Herrn JUDr. Albert Werunsky als Abgeordneten der Städte und Industrialorte Nixdorf, Zeidler und Schönlinde als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Slavný sněme, račiž volbu p. JUDr. Alberta Werunského za poslance měst a míst průmyslových, Mikulašovic, Zeidleru a Krásné Lípy za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti !

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Ich ersuche die Herren, welche diesem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Der Antrag ist angenommen.

Návrh je přijat.

Ich erlaube mir den Landesausschußbeisitzer Stellvertreter Herrn Dr. Werunsky zu ersuchen an Stelle des Landesausschußbeisitzers Dr. Schlesinger das Referat zu übernehmen.

Prosím, aby náhradník zemského výboru, p. Dr. Werunsky byl zpravodajem místo p. Dr. Schlesingra.

Náměstek přísedícího zemského výboru Dr. Werunsky: Slavný sněme! K volbě dvou poslanců do sněmu konané dne 25. listopadu 1895 za obchodní a průmyslovou komoru v Plzni dostavilo se 34 voličů k volení oprávněných, z nichž pro pana Josefa Karlíka, majitele mlýnů v Blovicích a Člena obchodní a živnostenské komory 24, pana Jindřicha Lemigra, obchodníka v Plzni a Člena obch. a živn. komory 24, p. Jana Fitze, ředitele těžířstva v Rokycanech a člena obch. a živn. komory 10, pana Maxa rytíře Spauna, majitele sklárny v Klášterském mlýně a člena obch. a živn. komory 10, hlasovalo.

Nadpoloviční většina činí 18 hlasů.

Ježto dle toho výsledku páni Josef Karlík, majitel mlýnů v Blovicích, a Člen obchodní a živnostenské komory a Jindřich Leminger, obchodník v Plzni a člen obchodní a živnostenské komory, nadpoloviční většinu hlasů obdrželi a volba řádně se konala, dovoluje sobě výbor zemský předkládaje volební spisy navrhnouti:

Slavný sněme, račiž volbu pana Josefa Karlíka, majitele mlýnů v Blovicích a člena obchodní a živnostenské komory, a pana Jindřicha Lemingra, obchodníka v Plzni a člena obch. a živn. komory za poslance obchodní a průmyslové komory v Plzni za platnou uznati a zvolené k sněmu připustiti.

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herren Joses Karlif, Mühlenbesitzers in Blowitz und Mitgliedes der Handels- und Gewerbefammer, und des Herrn Heinrich Leminger, Handelsmannes in Pilsen und Mitgliedes der Handels- und Gewerbekammer, zu Abgeordneten der Handels- und Gewerbekammer in Pilsen agnoszieren und die Gewählten zum Landtage zulassen!

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Žádám pány, kteří souhlasí s tímto návrhem, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren welche diesem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Náhradník zemského výboru Dr. Werunsky: Slavný sněme ! K volbě 4 poslanců do sněmu, konané dne 25. listopadu 1895 za obchodní a průmyslovou komoru v Praze, dostavilo se 16 voličů k volení oprávněných, z nichž pro pana Josefa Víška, kameníka na Král. Vinohradech 16, Jana Vorlíčka, hostinského v Nuslích 16, Josefa Krejčíka, řezbáře v Praze 15, Josefa Wohanku, obchodníka v Praze 15, Josefa Krejčího, výbora v Praze 1 hlasovalo.

Nadpoloviční většina činí 9 hlasů. Ježto dle toho výsledku páni Josef Víšek, Jan Vorlíček, Josef Krejčík, Josef Wohanka nadpoloviční většinu hlasů obdrželi a volba řádně se konala, dovoluje sobě výbor zemský předkládaje volební spisy navrhnouti:

Slavný sněme, račiž volbu pánů Josefa Víška, kameníka na Král. Vinohradech, Jana Vorlíčka, hostinského v Nuslích, Josefa, Krejčíka, řezbáře v Praze a Josefa Wohanky, obchodníka v Praze, za poslance obchodní a průmyslové komory v Praze za platnou uznati a zvolené k sněmu připustiti.

Der hohe Landtag wolle die Wahl der Herren Josef Víšek, Steinmetzers in Königl. Weinbergen, Johann Vorlíček, Gastwirthes in Nusle, Josef Krejčík, Vildhauers in Prag, Josef Wohanka, Kaufmannes in Prag, zu Abgeordneten der Handels- und Gewerbekammer in Prag agnoszieren und die Gewählten zum Landtage zulassen!

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Žádám pány, kteří souhlasí s návrhem, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Berichterstatter Landesausschußbeisitzer Dr. Werunsky: Hoher Landtag! Bei der am 25.

November vorgenommenen Wahl eines Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Handels und Gewerbekammer in Eger find 28 Wähler erschienen- und es erhielt beim ersten Wahlgange Herr Alexander Richter, Fabrikant in Smichow, 19, Wolfgang Ludwig in Roßbach 15, Dr. Zdenko Schücker, Advokat in Eger, 14, Friedrich Steiner, Professor in Prag, 12,     Josef Weber, Tischlermeister in Klösterle, 13,     Josef Mandelik, Uhrmacher in Komotau, 1, Karl Bernardin, Kaufmann in Saatz, 1; beim hierauf vorgenommenen zweiten Wahlgange Herr Dr. Zdenko Schücker, Advokat in Eger, 15, Herr Josef Weber, Tischlermeister in Klösterle, 12.

Die absolute Majorität beträgt 15 Stimmen. Da hiemit die Herren Alexander Richter, Fabrikant in Smichow, Wolfgang Ludvig, Fabrikant in Rossbach, Dr. Zdenko Schücker, Advokat

in Eger, mit absoluter Majorität gewählt erscheinen und die Wahl vollkommen gesetzmäßig vor sich gegangen ist, erlaubt sich der Landesansschuß die Wahlakten mit dem Antrage zu überreichen:

Der hohe Landtag wolle die Wahl der Herren Alexander Richter, Fabrikanten in Smichow, Wolsgang Ludvig, Fabrikanten in Roßbach, Dr. Zdenko Schücker, Advokaten in Eger, zu Abgeordneten der Handels und Gewerbekammer in Eger agnosziren und die Gewählten zum Landtage zulassen!

Slavný sněme, račiž volbu pánů Alexandra Richtra, továrníka na Smíchově, Wolfganga Ludwiga, továrníka v Rossbachu, Dr. Zdeňka Schückra, advokáta v Chebu, za poslance obchodní a průmyslové komory v Chebu za platnou uznati a zvolené k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die hand zu erheben.

Žádám pány, kteří s tímto návrhem souhlasí, by pozdvihli ruku.

Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Landesausschußbeisitzer - Ersatzmann Dr. Werunsky: Hoher Landtag! Bei der am 25. November 1895 vorgenommenen Wahl von 4 Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Handels- und Gewerbekammer in Reichenberg find 28 Wähler erschienen und es erhielt Herr Adolf Bohaty, Baumeister in Trautenau, 28, Josef A. Kahl, Privatier in Reichenberg, 28, Adolf Perutz, Fergwerksbesitzer und Banquier in Teplitz, 28, Adolf Glöckner, Messerschmied in Neustadt, 27, Adolf Kögler, Messerschmied in Neustadtl, 1 Stimme.

Die absolute Stimmenmehrheit beträgt 15 Stimmen. Da hiemit die herren Adolf Bohaty, Baumeister in Trautenau, Josef A. Kahl, Privatier in Reichenberg, Adolf Perutz, Berktverksbesitzer und Banquier in Teplitz, und Adolf Glöckner, Messerschmied in Neustadtl, mit absoluter Majorität gewählt erscheinen und die Wahl vollkommen gesetzmäßig vor sich gegangen ist, erlaubt sich der Landesausschuß die Wahlakten mit dem Antrage zu überreichen:

Der hohe Landtag wolle die Wahl der Herren Adolf Bohaty, Baumeisters in Trautenau, Josef A. Kahl, Privatiers in Reichenberg, Adolf Perutz, Bergwerksbesitzers und Banquiers in Teplitz, Adolf Glöckner, Messerschmiedes in Neustadtl, zu Abgeordneten der Handels- und Gewerbekammer in Reichenberg agnoszieren und die Gewählten zum Landtage zulassen!

Slavný sněme, račiž volbu pánů Adolfa Bohatého, stavitele v Trutnově, Josefa A. Kahla, soukromníka v Liberci, Adolfa Perutze, majitele dolů a bankéře v Teplicích. Adolfa Glöcknera, nožíře v Neustadtlu, za poslance obchodní a průmyslové komory v Liberci za platnou uznati a zvolené k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteři s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Zpravodaj náhradník přís. zem. výb. dr. Werunsky: Slavný sněme! K volbě dvou poslanců do sněmu, konané dne 25. listopadu 1895 za obchodní a průmyslovou komoru v Č. Budějovicích, dostavilo se 23 voličů k volení oprávněných, z nichž hlasovalo pro pana Josefa Holče, knihkupce v Jindřichově Hradci, 22 voličů, pana A. J. Effmerta, obchodníka v Budějovicích, 19 voličů, pana Karla Riedla, obchodníka v Budějovicích, 1 volič, pana Karla Brdlíka, továrníka v Žírovnici, 1 volič, pana Morice Steindlera, lihovarníka v Benešově, 2 voliči.

Nadpoloviční většina je 13 hlasů.

Ježto dle toho výsledku pan Josef Holče, knihkupec v Jindřichově Hradci, p. A. J. Efkmert, obchodník v Budějovicích, nadpoloviční většina hlasů obdrželi a volba řádně se konala, dovoluje sobě výbor sem* ský, předkládaje volební spisy, navrhnouti:

Slavný sněme, sačiž volba pana Josefa Holče, knihkupce v Jindřichově Hradci, a pana A. J. Effmarta, obchodníka v č. Budějovicích, za poslance obchodní a průmyslové komory v C. Budějovicích sa platnou uznati a zvolené k sněmu připustiti!

Hoher Landtag, wolle die Wahl der Herren Josef Holče, Buchändiers in. Reuhaus, und des Herrn A. I. Essmert. Handelsmannes in Budweis, zu abgeordneten der Handels-und Gewerbekammer in Budweis agnosziren und die Gewählten zum Landtage zulasssen!

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří s návrhem souhlásí, by vyzdvihli ruku.

Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Dovoluji si žádati přísedícího zemského výboru p. dra Pražáka, by ráčil zaujmouti místo zpravodaje.

Der Herr Landesausschußbeisitzer Dr. Pražák wird als Berichterstatter fungurieren.

Dávám jemu slovo.

Zpravodaj přís. zem. výb. dr. Pražák: Slavný sněme! K volbě 54 poslanců pro volicí sbor držitelů velkých statků svazkem svěřenským nezavázaných, položené na den 26. listopadu a téhož dne také vykonané, súčastnilo se ze 401 voličů k volení oprávněných 353, z nichž 188 osobne a 165 plnomocenstvím volební právo vykonali.

Dle výsledku hlasování obdrželi:

1.   Brand Karel, rytíř, v Nových Dvorech, 222 hlasů;

2.   Chotek Ferdinand., hrabě, velkostatkář ve Volšově, 220 hlasů;

3.   Czeraín Eugen JUDr., hrabě, poslanec na říšské radě, v Praze, 222 hlasů;

4.   Czernín Josef hrabě, velkostatkář ve Vidími 222 hlasů;

5.   Daubek Josef Šebastián, velkostat.. kář v Litni, 222 hlasů;

6.   Dobrženský Antonín svod. pán, velkostatkář v Potštýně, 222 hlasů;

7.   Dobrženský Jan svob. pán, velkostatkář v Chotěboři, 222 hlasů;

8.   Eisenstein Emerich rytíř, ve Voděradech, 193 hlasů;

9.   Fabián Václav, velkostatkář ve Vel. Ujezdě, 222 hlasů;

10.   Fišera Václav, velkostatkář v Mal. Barchově, 192 hlasů;

11.   Hildprandt Ferdinand svob. pán, velkostatkář v Blatné, 222 hlasů;

12.   Hlávka Josef, c. k. vrchní stavební rada v Lužanech, 222 hlasů;

13.   Hora Antonín, děkan sv. Vitský v Praze, 222 hlasů;

14.   Horák Václav, generální velmistr v Praze, 220 hlasů;

15.   Karlách Mikuláš, Dr., kanovník na Vyšehradě, 192 hlasů;

16.   z Kleistů Bedřich, poslanec na říšské radě, v Praze, 222 hlasů;

17. Krásl František, Dr., kanovník v Praze, 222 hlasů;

18.   Lažanský Jan, hrabě, velkostatkář v Manětíně, 221 hlasů;

19.   Lažanský Vladimír, JUDr., hrabě, velkostatkář v Chýši, 192 hlasů;

20.   Lenz Antonín, Dr., probošt na Vyšehradě, 222 hlasů;

21.   Lobkowicz Ferdinand, princ, velkostatkář v Dolních Beřkovicích, 222 klást.

22.   Mareš Čeněk v Praze, 193 hlasy;

23.   Metall Otto, JUDr, velkostatkář v Zdechovicích, 193 hlasy;

24. Mixa. Alois, velkostatkář v Nové Vsi, 192 hlasy;

25. Pabstmann Gustav, velkostatkář v Mladějově, 222 hlasy;

26 J. E. Pálffy Eduard, hrabě, velkostatkář, v Praze, 222 hlasy;

27.   Parish Oskar, velkostatkář v Žamberku, 221 hlasů;

28.   Pilz Gustav, velkostatkář ve Vyšeticích, 221 hlasů;

29.   Pollak Leopold, eis. rada, velkostatkář v Štětkovicích, 218 hlasů;

30.   Porák Viktor, velkostatkář v Třebenicích, 192 hlasy;

31.   Pražák Jiří, JUDr., c. k. professor v Praze, 193 hlasy;

32.   Radimský Jan, c. k. rytmistre, velkostatkář v Pašince, 192 hlasy;

33. Richlý Vilém, velkostatkář v Mirošovicích, 192 hlasů;

34.   Richter Ferdinand, c. k setník v Hamburku, 193 hlasy;

35.   Rombald Marián, velkostatkář ve Vodlochovicích, 221 hlasů;

36.     Saifert František, velkostatkář v Bělé, 191 hlasů;

37.   Schulz Václav, velkostatkář v Želkovicích, 220 hlasů;

38.   Schüttelsbergů August Hilbert ze, velkostatkář v Modleticích, 220 hlasů;

39.   Schönborn Vojtěch, hrabě, v Praze, 221 hlasů;

40.   Schwarzenberg Bedřich, JUDr., princ, v Praze, 193 hlasů;

41.   Sohwarzenberg Jan, dědičný princ, v Protívíně, 221 hlasů.

42.   Šembera Čeněk, velkostatkář v Rašovicích 191 hlasů;

43.   Stejskal Josef, velkostatkář ve Zdibech, 191 hlasů:

44.   Sternberg Filip, hrabě, velkostatkář v Praze, 221 hlasů;

45.   Tersch Eduard, Dr., probošt sv. Vítské kapitoly, 221;

46.   Thun Zdeněk, hrabě, v Praze 194 hlasů;

47.   Tomášů František, velkostatkář v Horní Krči, 191 hlasů;

48.   Tonder Alipius, provinciál v Praze, 220 hlasů;

49.   Vitáček Ferdinand, velkostatkář v Novém Češtině, 191 hlasů;

50.     Vojáček Theodor, velkostatkář v Tetíně, 220 hlasů;

51.   Wiedersperg Gustav, MUDr., rytíř, poslanec na říšské radě ve Vídni, 191 hlasů.

52.   Wolkenstein Engelhardt, hrabě, velkostatkář ve Wildsteině, 221 hlasů;

53.   Zedwitz Karel Max, hrabě, velkostatkář v Praze, 192 hlasů;

54.   Zessner Jindřich, svob. pán, velkostatkář v Dobřičanech, 225 hlasů.

Ježto se volba řádně konala a proti výsledku není námitky, předkládá zemský výbor volební spisy a činí návrh: Slavný sněme, račiž se usnésti: Volba pánů pod č. 1-54 této zprávy jmenovaných za poslance pro volicí sbor držitelů velkých statků svazkem svěřenským nozavázanych uznává se platnou a zvoleni páni poslanci svrchu jmenovaní připouštěli se k sněmu.

Ich erlaube mir den Untrag zu stellen:

Hoher Landtag, wolle beschließen:

Die Wahl der unter Zahl 1-54 dieses Berichtes engeführten Herren zu Ubgeordneten für den Wahlförper des uichtfideikommissarischen Großgrundbesitzes wird als giltig anerkannt unb die gewählten Herren Abgeordneten werden zum Landtage zugelassen.

Nejvyšší maršálek zemský: žádá někdo za slovo?

Verlanat Jemand das Wort?

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, melche dem Antrage zustimmen, die Hand zi erheben!

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Berichterstatter Landesausschußbeifitzer Dr. Pražák: Hoher Landtag! Bei der aus den 26. November 1895 ausgeschrieben gewesenen und cm diesem Tage vorgenommenen Wahl von 16 Abgeordneten für den Landtag des Königreiches Böhmen in dem Wahlförper der Besitzer von mit dem Fideicommißbande behafteten Gütern haben Ich non 39 Wahlberechtigten 23 und zwar 12 persönlich und 11 in Vollmacht betheiligt.

Nach dem Ergebnisse der Abstimmung erhielten:

1.   Karl Graf -Bouquoy

2.   (Eugen Graf Czernin (Chudenitz);

3.   Emerich Graf Chotek;

4.   Heinrich Graf Clam-Martinitz;

5.   Johann Graf Harrach;

6.   Heinrich Graf Kolowrat;

7.   Georg Fürst Lobkowitz;

8.   Alfons Graf Mensdors;

9.   Karl Erwein Graf Nostítz; 

10. Karl Graf Schönborn;

11.   Adolf Fürst Schwarzenberg;

12.   Karl Prinz Schwarzenberg;

13.   Leopold Graf Sternberg; 

14  Ernst Graf Sylva-Tarouca;

15.   Jaroslav Graf Thun:

16.   Eurt jun. Graf Zedwitz, je 23 Stimmen und erscheinen baher mit Stimmeneinhelligkeit gewählt.

Nachdem die Wahl ordnungsmäßig stattgesunden hat und bezüglich terselben von seiner Seite eine Einwendung erhoben wurde, stellt der Landesausschuß unter Vorlage der Wahlakten folgenden Antrag:

Hoher Landtag, wolle die Wahl der obgenanten P. T. Herren zu Abgeordneten für den Wahllörper des mit dem Fideikomißbende behafteten Großgrundbsitzes als giltig aner-


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP