Pondělí 30. prosince 1895

znáti a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Hoher Landtag, wolle die Wahl des Herrn Franz König als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Pilsen-Kralowitz als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Přísedící zemského výboru Dr. Podlipný: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí soudních okresů vrchlabského, roketnického, jilemnického a vysockého, konané dne 20. listopadu 1895, dostavilo se ze 127 po zákonů zvolených voličů 121.

Z odevzdaných hlasů obdržel pan JUDr. Karel Kramář, říšský poslanec, 76, Josef Em. Rotter, okresní starosta a továrník ve Vrchlabí, 34, Jan hrabě Harrach, velkostatkář, 10 hlasů, 1 lístek byl prázdný.

Nadpoloviční většina činí, nechť čítá se prázdný lístek čili nic, 61 hlasů.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan JUDr. Karel Kramář, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana JUDra Karla Kramáře za poslance venkovských obcí okresů soudních vrchlabského, roketnického, jilemnického a vysockého za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Hoher Landag, wolle die Wahl des Herrn JUDr. Karl Kramář als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Hohenelbe, Rochlitz, Staikenbach, Hochstadt als giltig anerkennen und denselbem zum Landtage zulassen.

Nejv. maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh je p ř i j a t.

Der Antrag ist angenommen.

Zpravodaj přísedící z. v. Dr. Podlipný.

Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí soudních okresů Smíchova, Zbraslavi, Berouna, Kladna, Unhošťě konané dne 20. listopadu 1895, dostavilo se z 389 po zákonu zvolených voličů 571. Z odevzdaných hlasů obdržel pan Václav Krumbholz, rolník v Malých Cičovicích, 322, MUDr. Martin Walter, okresní starosta v Zbraslavi, 39, Steiner Josef, redaktor v Praze, 4, Kubr Stanislav, statkář v Kněževsi, Grüngold Václav, rolník v Malých Čičovicích, 1, 4 lístky byly prázdny.

Nadpoloviční většina činí čítajíc v to prázdné lístky, 186, bez těchto 184 hlasů.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel v obou případech pan Václav Krumbholz, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Václava Krumbholze za poslance venkovských obcí okresů soudních Smíchova, Zbraslavi, Berouna, Kladna, Unhoště za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Hoher Landtag, wolle die Wahl des Herrn Wenzel Krumbholz als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Smichov, Königsaal, Veraun, Kladno, Unhoscht als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist a n g e n o m m e n.

Zpravodaj přísedící z. v. Dr. Podlipný:

Slavný sněme! K volbě poslance do sněpro volicí okres venkovských obcí soudních okresů Chradimi-Nasavrk konané dne 20. listopadu 1895 dostavilo se z 130 po zákonu zvolených voličů 121. Z odevzdaných hlasů obdržel pan Josef Kudrnka, rolník z Kočí, 107, p. Čeněk Jetonický, rolník z Radimi, 4, p. Rudolf Petráň, rolník z Bylan, 2 hlasy, 8 lístků bylo prázdných.

Nadpoloviční většina, počítaje v to prázdné lístky, činí 62, bez těchto 57 hlasů.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel v každém případě pan Josef Kudrnka, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Josefa Kudrnky za poslance venkovských obcí okresů soudních Chrudimi Nasavrk za platnou uznati a zvoleného ke sněmu českému připustiti.

Hoher Landtag, wolle die Wahl des Herrn Josef Kudrnka als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichts bezirke Chrudim-Nassaberg als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen!

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo ?

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Land zu erheben.

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Der Antrag ist a n g e n o m m e n.

Návrh jest přijat.

Přísedící zemského výboru Dr. Podlipný: "Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí soudních okresů Přestice-Nepomuku konané dne 20. listopadu 1895 dostavilo se ze 138 po zákonu zvolených voličů 129. Z odevzdaných hlasů obdržel pan Jan Kůs, rolník a starosta v Libakovicích, 114, pan Karel Prokop, mlynář v Borovém, 12 hlasů. Tři lístky byly prázdné.

Nadpoloviční většina, počítaje v to prázdné lístky, činí 65 hlasů, bez těchto 64 hlasů. Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel v každém případě pan Jan Kůs, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy a navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu p. Jana Kůsa za poslance venkovských obcí okresů soudních Přestic-Nepomuku za platnou

uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Hoher Landtag, wolle die Wahl des Herrn Johann Kůs als Abgeordneten der Gerichtsbezirke Přestic-Nepomuk als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen!

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří s tímto návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Der Antrag ist angenommen.

Návrh je přijat.

Zpravodaj přísedící zemského výboru Dr. Podlipný (čte): Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí soudních okresů Kolína, Kouřimi, Uhl. Janovic, konané dne 20. listopadu 1895, dostavilo se z 202 po zákonu zvolených voličů 186. Z odevzdaných hlasů obdržel pan Alois Kryf, rolník v Plaňanech, 178 hlasů, Frant. Chabera, rolník v Maloticích, 1 hlas, 7 lístků bylo prázdných.

Nadpoloviční většina, počítajíc v to prázdné lístky, činí 94 hlasů. Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel v každém případě pan Alois Kryf, který byl tudíž za poslance zvolen.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Aloisa Kryfa za poslance venkovských obci okresů soudních Kolína, Kouřimi, Uhlířs. Janovic za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Hoher Landtag, wolle die Wahl des Herrn Alois Krys als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Kolin, Kouřim, Kohl-Janovic als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen!

Nejv. maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh je přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Landesausschuß-Beisitzer Dr. Podlipný: Hoher Landtag! Zu der am 20. November 1895 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der Gerichtsbezirke Leitmeritz, Lobositz, Auscha sind von den 215 ordnungsmäßig gewählten Wahlmännern 190 erschienen. Von den abgegebenen Stimmen hat erhalten Herr Franz Křepek, Dekonom in Nieder-Nösel 145, Alois Böck, Eisenbahninspektor in Pohorzan 7, Franz Motz, Dekonom in Wrbitz 10, Dr. Wenzel Parik, Bürgermeister in Třebnitz 16, Josef Garle, Mühlenbesitzer in Polep 5, Franz Vöns, Dekonom in Klein-Kaudern 2, 5 Stimmzettel waren leer. Die absolute Majorität beträgt einschließlich der leeren Stimmzettel 96, ohne diese 93 Stimmen. Die absolute Majorität erhielt in beiden Fällen H. Franz Křepek, welcher daher als Abgeordneter gewählt erscheint. Da gegen den Wahlvorgang sein Anstand vorliegt, erlaubt sich der Landesausschuß die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten.

Hoher Landtag, wolle die Wahl des Herrn Franz Křepek als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Leitmeritz, Lobo fitz, Auscha als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Slavný sněme, račiž volbu p. Františka Křepka za poslance venkovských obcí okresů soudních Litoměřic, Lovosic, Ouštěku za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Ich ersuche die Herren, welche diesem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, aby vyzdvihli ruku.

Der Antrag ist angenommen.

Návrh je přijat.

Zpravodaj přísedící zemského výboru Dr. Podlipný (čte):

Slavný sněme ! K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí soudních okresů Litomyšle a Poličky, konané dne 20. listopadu 1895., dostavilo se ze 186 po zákonu zvolených voličů 173. Z odevzdaných hlasů obdržel pan Jan Lenoch, rolník v Makově 119 hlasů, Frant. Peschka, svobodník v Opatové 49 hlasů, Hynek Macků, statkář v Bystrém, 3 hlasy, Jan Dostál, rolník v Oujezdě 1 hlas, jeden hlasovací lístek byl neplatný.

Nadpoloviční většina činí 87 hlasů. Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan Jan Lenoch, který tudíž byl za poslance zvolen. Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy navrhuje:

Slavný pněme, račiž volbu pana Jana Lenocha za poslance venkovských obcí okresů soudních Litomyšle a Poličky za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Hoher Landtag, wolle die Wahl des Herrn Johann Lenoch als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Leitomyschl und Polička als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Žádám pány, kteří souhlasí s návrhem, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Landesausschußbeisitzer Dr. Podlipný (liest): Zu der am 20. November 1895. vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der Gerichtsbezirke Schluckenau, Heinspach sind von den 44 ordnungsmäßig gewählten Waljlmännern 43 erschienen.

Von den abgegebenen Stimmen hat erhalten: Herr Julius Lippert, Schriftsteller in Prag (Smichow) 42 Stimmen und Franz Dpiß, Buchdruckercibesitzer in Warnsdors 1 Stimme. Die absolute Majorität beträgt 22 Stimmen. Die absolute Majorität erhielt Herr Julius Lippert, welcher daher als Abgeordneter gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, erlaubt sieh der Landesausschuß die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Hoher Landtag, wolle die Wahl des Herrn Julius Lippert als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke SchluckenauHainspatfj als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Slavný sněme, račiž volbu pana Julia Lipperta za poslance venkovských obcí okresů soudních Šluknova, Hainšpachu za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti!

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří s tímto návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Der Antrag ist a n g e n o m m e n.

Návrh je přijat.

Zpravodaj přísedící zemského výboru dr. Podlipný:

Slavný sněme!

K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obci soudních okresů Benešova, Neveklova, Vlašimi, konané dne 20. listopadu 1895, dostavilo se ze 182 po zákonu zvolených voličů 174. Z odevzdaných hlasů obdržel pan Karel Loula, statkář v Dnespekách, 113, Jan Neubauer, stavitel z Vlašimi, 60 hlasů, 1 lístek byl prázdný.

Nadpoloviční většina, počítajíc v to prázdný lístek, činí 88, bez tohoto 87 hlasů. Tuto nadpoloviční většinu hlasů v obou případech obdržel pan Karel Loula, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy a navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Karla Louly za poslance venkovských obci okresů soudních Benešova, Neveklova, Vlašimi za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti!

Hoher Landtag, wolle die Wahl des Herrn Karl Loula als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Beneschau, Neweklau, Wlaschim als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen!

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, aby vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Zpravodaj přísedící zemsk. výb. Dr. Podlipný: Slavný sněme! K volbě po slance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí soudních okresů Hořovice, Zbirova, konané dne 20. listopadu 1895., dostavilo se ze 156 po zákonu zvolených voličů 188.

Z odevzdaných hlasů obdržel pan Josef Mareš, rolník ve Zdicích, 120 hlasů; 19 lístků bylo prázdných, 1 lístek byl prohlášen za neplatný.

Nadpoloviční většina činí, čítajíc v to prázdné lístky, 69, bez těchto 61 hlasů.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan Josef Mareš, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Josefa Mareše za poslance venkovských obcí okresů soudních Hořovic, Zbirova za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti!

Hoher Landtag, wolle die Wahl des Herrn Josef Mareš als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Hořowitz, Zbirow als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Žádám pány, kteří souhlasí s návrhem, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Berichterstatter L. A. B. Dr. Podlipný:. Hoher Lanbtag! Zu der am 20. November 1895 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der Gerichtcbezirke Luditz, Buchau, Manetín sind von den 172 ordnungsmäßig gewählten Wahlmännern 129 erschienen. Von den abgegebenen Stimmen hat erhalten Herr Dr. Emanuel Milner, Gutsbesitzer in Luck, 125, 4 Stimmzettel waren leer.

Die absolute Majorität beträgt einschließlich der leeren Stimmzettel 65, ohne diese 63 Stimmen.

Die absolute Majorität erhielt Herr Dr. Emanuel Milner, welcher daher als Abgeorbneter gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, erlaubt sich der Landesausschuß die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Hoher Landtag, wolle die Wahl des Herrn Dr. Emanuel Milner als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Luditz, Vuchau, Manetin als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Slavný sněme, račiž volbu pana Dra. Emanuela Milnera za poslance venkovských obcí okresů soudních Žlutíc, Bochova, Manětína za platnou uznati a zvoleného k sněmu království českého připustiti!

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Ich ersuche die Herren, welche dein Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Berichterstatter L. A. -B. Dr. Podlipný: Hoher Landtag! Zu der am 20. November 1895 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der Gerichtsbezirke Gabel, Kratzau sind von den 98 ordnungsmäßig gewählten Wahlmännern 98 erschienen.

Von den abgegebenen Stimmen hat erhalten: Herr Franz Mose, Oekonom in Weißkirchen, 52, Joses Knobloch, Bezirfsobmann 42, Karl Hergel, Sefretär des Landesculturrathes, 3; 1 Stimmzettel war leer.

Die absolute Majorität beträgt einschließlich des leeren Stimmzettels 50, ohne diesen 49 Stimmen. Die absolute Majorität erhielt in beiden Fällen Herr Franz Mose, welcher daher als Abgeordneter gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, erlaubt sich der Landesausschuß die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten: Hoher Landtag, wolle die Wahl des Herrn Franz Mose als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Gabel, Kratzau als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen!

Slavný sněme, račiž volbu pana Františka Mose za poslance venkovských obcí okresů soudních Jablonného a Chrastavy za platnou uznati a zvoleného k sněmu království českého připustiti!

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Zpravodaj přísedící zemsk. výboru Dr. Podlipný:

Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí soudních okresů Mělníka a Roudnice, konané dne 20. listopadu 1895. dostavilo se ze 158 po zákonu zvolených voličů 152. Z odevzdaných hlasů obdržel pan Antonín Nedoma, rolník z Vraňan, 88 hlasů, pan Václav Benda, rolník v Libolenici 61 hlasů, Václav Nedoma, rolník v Libolenici, 2 hlasy. Jeden hlasovací lístek byl prázdný. Nadpoloviční většina, počítajíc v to prázdný hlasovací lístek, činí 77 hlasů, bez tohoto lístku 76 hlasů. Tuto nadpoloviční většinu obdržel v každém případě pan Antonín Nedoma, který tudíž byl za poslance zvolen. Jelikož nebylo námitek podáno, předkládají se spisy a zemský výbor činí návrh:

Slavný sněme, račiž volbu pana Antonína Nedomy za poslance venkovských obcí okresů soudních Mělníka a Roudnice za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Hoher Landtag, wolle die Wahl des Herrn Anton Nedoma als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Melnik und Raudnitz als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen!

Nejvyšší maršálek zemský. Žádá někdo za slovo ?

Verlangt Jemand das Wort?

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Zpravodaj přís. z. v. Dr. Podlipný:

Slavný sněme!

K volbě poslance do sněmu za volicí okres venkovských obcí soudních okresů Černého Kostelce, Českého Brodu, konané dne 20. listopadu 1895, dostavilo se ze 115 po zákonu zvolených voličů 108. Z odevzdaných hlasů obdržel p. Václav Nehasil, rolník z Tismic, 104, p. Josef Miškovský, redaktor v Českém Brodě, 1 hlas. Tři lístky byly prázdny.

Nadpoloviční většina, počítajíc v to prázdné lístky, činí 55 hlasů, bez těchto 53 hlasy.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel v každém případě p. Václav Nehasil, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy a navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu p. Václava Nehasila za poslance venkovských obci okresů soudních černého Kostelce, Českého Brodu za platnou uznati a zvoleného k sněmu království českého připustili!

Hoher Landtag, wolle die Wahl des Herrn Wenzel Nehasil all Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Schwrzkosteletz, Böhmischbrod als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen!

Nejv. maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Au trage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Berichterstatter Landesausschußbeisitzer Dr. Podlipný: Hoher Landtag!. Zu der am 22. November 1895 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der Gerichtsbezirke Böhm. Leipa, Niemes, Haida, Zwickau sind von den 169 ordnungsmäßig gewählten Wahlmännern 164 erschienen. Von der abgegebenen Stimmen hat erhalten: Herr Wilhelm Niesig, Bürgermeister und Landwirth in Lindenau, 98, Franz Eschrich, Landwirth in Straußnitz 63, 3 Stimmzettel waren leer.

Die absolute Majorität betragt einschließlieh der leeren Stimmzettel, 83, ohne diese 81 Stimmen.

Die absolute Majorität erhielt in beiden Fällen Herr Wilhelm Niesig, welcher daher als Abgeordneter gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, erlaubt sich der Landesausschuß die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Hoher Landtag, wolle die Wahl des Herrn Wilhelm Niesig als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Böhm. Leipa, Riemes, Haida, Zwickau als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen!

Slavný sněme, račiž volbu p. Viléma Niesiga za poslance venkovských obci okresů soudních české Lípy, Mimoně, Boru, Cviková za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti!

Nejv. maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Zpravodaj přís. z v. dr. Podlipný: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu za volicí okres venkovských obcí soudních okresů Chotěboře, Haber, konané dne 20. listopadu 1895, dostavilo se ze 122 po zákonu zvolených voličů 111.

Z odevzdaných hlasů obdržel p. František Niklfeld, rolník ve Dvorku, 103 hlasy, 8 lístků bylo prázdných.

Nadpoloviční většina, prázdné lístky v to počítajíc, činí 56, bez těchto 52 hlasů.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel v každém případě p. František Niklfeld, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy a navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu p. Františka Niklfelda za poslance venkovských obcí okresů soudních Chotěboře a Haber za platnou uznati a zvoleného k sněmu království českého připustiti!

Hoher Landtag, wolle die Wahl des Herrn Franz Niklfeld als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Chotěboř, Habern als giltig, anerkennen und denselben zum Landtage zulassen!

Nejv. maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest p ř i j a t.

Der Antrag ist angenommen.

Zpravodaj přís. z. v. dr. Podlipný:

Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí soudních okresů Kutné Hory, Čáslavi, konané dne 20. listopadu 1895, dostavilo se ze 195 po zákonu zvolených voličů 190.

Z odevzdaných hlasů obdržel p. JUDr. Bedřich Pacák, advokát v Kutné Hoře, 185 hlasů; 5 lístků bylo prázdných.

Nadpoloviční většina, počítajíc v to prázdné lístky, činí 96, bez těchto 93 hlasů.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel v každém případě p. JUDr. Bedřich Pacák, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy a navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu p. JUDr. Bedřicha Pacáka za poslance venkovských obcí okresů soudních Kutné Hory, Čáslavi za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti!

Hoher Landtag, wolle die Wahl des Herrn JUDr. Friedrich Pacák als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtgbezirke Kuttenberg, Časlav als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen !

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Žádám pány, kteří s tímto návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Zpravodaj přís. z. v, dr. Podlipný: Slav. sněme! K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí soudních okresů Pelhřimova-Pacova-Kamenice n/L. Počátek, konané dne 20. listopadu 1895, dostavilo se z 223 po zákonu zvolených voličů 209. Z odevzdaných hlasů obdržel pan Josef Pech, starosta v Novém Rychnově, 153, pan Matěj Bíba, rolník v Leskovicích, 34 hlasů; 22lístků odevzdáno bylo prázdných. Nadpoloviční většina činí, počítajíc v to prázdné lístky, 105, bez těchto 94 hlasů. Tuto nadpoloviční většinu hlasů

obdržel v každém případě pan Joef Pech, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy a navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu p. Josefa Pecha za poslance venkovských obcí okresů soudních Pelhřimova, Pacova, Kamenice n/L, Počátek za platnou uznati a zvoleného k sněmu království českého připustili !

Hoher Landtag, wolle die Wahl des Herrn Josef Pech als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Pilgram, Patzau, Kamenic a. J., Počátek als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen!

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Žádám pány, kteří s tímto návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Berichterstatter Landesausschußbeisitzer Dr. Podlipny: Hoher Landtag! Zu der am 20. November 1895 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der Gerichtsbezirke Rumburg, Warnsdorf sind von den 62 ordnungsmäßig gewählten Wahlmännern 58 erschienen. Von den abgegebenen Stimmen hat erhalten Herr Dr. Anton Pergelt 41 Stimmen, Robert Salomon 14 Stimmen, Dr. Ambrosius Opitz 2 Stimmen; ein Stimmzettel war leer. Die absolute Majorität mit Einschluß des leeren Stimmzettels beträgt 30, ohne denselben 29 Stimmen.

Die absolute Majorität erhielt in jedem Falle herr Dr. Anton Pergelt, welcher daher als Abgeordneter gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, erlaubt sich der Landesausschuß die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Hoher Landtag, wolle die Wahl des Herrn Dr. Anton Pergelt als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Rumburg, Warnsdorf als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen!

Slavný sněme, račiž volbu pana Dr. Antonína Pergelta za poslance venkovských obcí okresů soudních Rumburk-Warnsdorf,


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP