Čtvrtek 5. července 1883

Der Landesansschuß stellt den Antrag, der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Anton Pichl, Wirthschaftsbesitzer in Landeck, als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke: Plan, Tepl, Weseritz, als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

O. L. M. Verlangt Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo? (Nikdo).

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pany, kteří souhlasí, aby vyzdvihli ruku. (Stane se).

Ist angenommen.

Jest přijato.

Přís. z. v. Dr. Škarda: číslo 116.

K volbě poslance do sněmu pro volící okres venkovských obcí soudních okresů Hořovického a Zbirovskóho dostavilo se z 157 po zákonu zvolených volitelů 145, z nichž hlasovalo pro p. Ludvíka Vorla, soukromníka na Smíchově 143. Volba děla se po zákonu, námitky nebyly podány, tentýž dostal prostou většinu hlasů, pročež činí výbor zemský návrh:

Sl. sněme račiž volbu p. Ludvíka Vorla za poslance venkovských obcí okresů soudních Hořovického a Zbirovského za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Der Landesausschuß stellt den Antrag, der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Ludwig Vorel als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Hořowitz-Zbirow, als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Nejv. marš. z. Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

(Nikdo).

Prosím pány, kteří souhlasí s návrhem, aby vyzdvihli ruku.

Ich bitte die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

(Stane se. ) Jest přijato.

Ist angenommen.

Přís. z. v. Dr. Škarda: číslo 117. K volbě poslance do sněmu pro volící okres venkovských obcí soudních okresů Strakonického a Volyňského dostavilo se ze 144 po zákonu zvolených volitelů 131, z nichž hlasovalo 122 pro p. P. Matěje Kubíčka, faráře a bisk. vikáře v Češticích. Týž dostal více než prostou většinu hlasů. Volba děla se po zákonu, námitky nebyly podány, pročež činí zemský výbor návrh:

Sl. sněme ráčiž volbu p. P. Matěje Kubíčka, faráře a bisk. vikáře v Česticích za poslance venkovských obcí okresu soudních Strakonického a Volyňského za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Der Landesausschuß stellt den Antrag, der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn P. Mathias Kubíček in Vikär Čestic, als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Strakonic und Wolin, als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

O. L. M. Verlangt Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo? (Nikdo. )

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří souhlasí, by ruku vyzvedli. (Stane se. )

Ist angenommen.

Jest přijato.

Přís. z. v. Dr. Škarda: číslo 118. K volbě poslance do sněmu pro volící okres venkovských obcí soudních okresů Rychnovského a Kosteleckého n. O. dostavilo se z 111 po zákonu zvolených volitelů. 108, z nichž 87 volili p. Jana Šabotu, okresního starostu v Kostelci n. O. Tentýž dostal daleko přes prostou většinu, volba děla se po zákonu, námitky nebyly podány, pročež činí zemský výbor návrh:

Sl. sněme ráčiž volbu p. Jana Šaboty, za poslance venkovských obcí okresů soudních Rychnovského a Kosteleckého n. O. za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Der Landesausschuß stellt den Antrag, der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Šabota, Bezirksobmannes in Adler-Kostelec, als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke: Reichenau und Adler-Kostelec, als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

O. L. M. Verlangt jemand das Wort?

Záda někdo za slovo? (Nikdo).

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří souhlasí, by ruku vyzvedli. (Stane se).

Ist angenommen.

Jest přijato.

Přís. z. v. Dr. Škarda: číslo 119. K volbě poslance do sněmu pro volící okres venkovských obcí soudních okresů Chebského, Vildšteinského a Ašského dostavilo se z 119 řádně zvolených volitelů 115, z nichž hlasovaly 109 pro p. Jiřího Löwa, a jest týž prostou většinou hlasu zvolen. Volba děla se po zákonu, námitek nebylo podáno, pročež činí zemský výbor návrh.

Sl. sněme račiž volbu p. Jiřího Löwa, gen. ředitele v Praze za poslance venkovských obcí okresů soudních Chebského, Vildšteinského a Ašského za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Der Landesausschuß stellt den Antrag, der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Georg Löw, Generaldirektor in Prag als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Eger, Wildstein und Asch, als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

O. L. M. Verlangt Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo? (Nikdo. )

Ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří souhlasí, by ruku vyzvedli. (Stane se. )

Ist angenommen.

Jest přijato.

Přís. z. v. Dr. Škarda: číslo 120. K volbě poslance do sněmu pro volící okres venkovských obcí soudních okresů Pardubického, Holicského a Přeloučského dostavilo se ze 187 řádně zvolených volitelů 180, z nichž hlasovalo 98 pro p. Fr. Morávka, pro p. Jiljího Jahna 82. František Moravek dostal prostou většinu hlasů. Volba děla se po zákonu, námitek nebylo podáno, pročež činí zemský výbor návrh:

Sl. sněme ráčiž volbu p. Frant. Morávka, mlynáře v Opatovicích za poslance venkovských obcí okresů soudních Pardubického, Holického a Přeloučského za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Der Landesausschuß stellt den Antrag, der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Franz Morawetz, Müllers in Opatowitz als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Pardubitz-Holic und Přelauč als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Verlangt Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo? (Nikdo).

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří souhlasí, by vyzvedli ruku. (Stane se).

Ist angenommen.

Jest přijato.

Přís. z. v. Dr. Škarda: číslo 12l. K volbě poslance do sněmu pro volící

okres venkovských obcí soudních okresů Teplického, Duchcovského a Bilinského dostavilo se ze 181 řádně zvolených volitelů 178, z nichž hlasovalo 177 pro p. Karla Stöhra, purkmistra v Teplicích, kterýž jest jednohlasně zvolen. Volba děla se po zákonu, námitek nebylo podáno, pročež činí zemský výbor návrh:

Sl. sněme račiž volbu p. Karla Stöhra, purkmistra v Teplicích za poslance venkovských obcí okresů soudních Teplického, Duchcovského a Bilinského za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Der Landesausschuß stellt den Antrag, der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Karl Stöhr, Bürgermeister in Teplitz als Absgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Teplitz, Dux und Bilin als giltig anerkennen und denselben zum Landlage zulassen.

Verlangt Jemand das Wort ?

Žádá někdo za slovo? (Nikdo).

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří souhlasí, by vyzvedli ruku. (Stane se).

Ist angenommen.

Jest přijato.

Oberstlandmarschall: Ich werde nun zum Schluße der Sitzung schreiten.

Pánové, nyní přikročím k ukončení sezení.

Příští sezení se bude odbývati zítra o 11. hodině.

Die nächste Sitzung findet morgen 11 Uhr Vormittags statt.

Denní pořádek jest následující: Zprávy o volbách a jelikož předpokládám, že, jak jsem si dovolil dříve poznamenati, dostatečny počet voleb bude verifikován, pak skládání slibu a konstituování sněmu. Po ukončení sezení vyzvu kurie, aby se konstituovaly a aby odbyly volbu výboru verifikačního.

Die Tagesordnung der morgigen Sitzung ist folgende:

Wahlberichte und, unter der Voraussetzung, dass eine genügende Anzahl von Wahlen verifizirt sein wird, die Vornahme der Angelobungen und die Constituirung des Landtages. Ich werde dann nach Schluß der morgigen Sitzung die Curien auffordern, sich zu consti-

tuiren und die Wahlen des Verificationsausschußes vorzunehmen, welche erst nach Constituirung des Landtages stattzufinden hat.

Prohlašuji sezení za skončené.

Ich erkläre die Sitzung für geschloffen.

Carl Erwein Graf Nostic, Verifikator.

Dr. Herold, Verificator.

Dr. Kiemann, Verificator.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP