Úterý 15. června 1880

Oberstlandmarschall: Der Budgetcommission.

Landtagsakt. Sládek (liest):

Abg. Herr Dr. Urban die Petition des Karl Hähnel um eine Gelbaushilfe für seine Enkel und Waisen nach dem verstorbenen Gebärhausoffizial Jas. Hähnel.

Oberstlandmarschall: Der Budgetcommission.

Sněm. akt. Sládek (čte):

Posl. p. Kletečka petici místní školní rady v Chejnově, okr. Táborský, za vřadění obecní školy do II. třídy služného.

Nejv. marš.: Školní komisi.

Sněm. akt. Sládek (čte):

Týž poslanec petici obce Řepeč, Hlavatec, Vlčoves, Kečnov, Stálec, Hoštic, Celkovice, Radkov, Vlasenic, Turov, Chotovin, Dub, Radonin, Dobronic, Krtov, Vřesec, Mlýn, Ratibořic, Chobonín, Bezděčín a Želč za umírnění břemena školního.

Nejv. marš.: Školní komisi.

Landtagsaktuar Sládek (liest): Abg, Herr Dr. Graf die Petition des Stadtrathes Eger um Subvention zur Errichtung einer Gewerbeschule in Eger.

Oberstlandmarschall. Der Schulcommission.

Sněm. aktuár Sládek (čte):

Posl. pan M. Schöne petici městské obce Kamenice n. L. za snížení školní návštěvy na 6 roků.

Nejv. marš.: Školní komisi.

Sněm. aktuár Sládek (čte):

Posl. pan Dr. Čelakovský petici místní školní rady na Žižkově za zlepšení platův učitelstva škol obecných na Žižkově.

Nejv. marš.: Školní komisi.

Sněm. aktuár Sládek (čte):

Týž poslanec petici občanů místní školní rady a obecního zastupitelstva Olšanského a obce Žižkovské za vřadění občanské školy do první třídy.

Nejv. marš.: Školní komisi.

Sněm. akt. Sládek (čte):

Posl. pan Seigerschmidt petici města Nové Benátky a obecn. zastupitelstva okresu Benátského proti zřízení okresního soudu se sídlem v Lysé.

Nejv. marš.: Komisi pro obecní záležitosti.

Sněm. akt. Sládek (čte):

Poslanec pan Dr. Ed. Grégr petici místní školní rady v Ranné za vřadění tamnější školy do třetí třídy.

Nejv. marš.: Školní komisi.

Landt. Sládek (liest):

Abgeordn. Herr Franz Unger Petition der Gemeinde Schönfeld um Subvention zur Deckung von Schulbaukosten.

Oberstlandmarschall: Der Budgetcommission.

Sněm. akt. Sládek (čte):

Poslanec pan Janda petici místní školní rady Zlonické za vřadění tamnější obecní školy do druhé třídy.

Nejv. marš.: Školské komisi.

Sněm akt. Sládek (čte):

Týž poslanec petici místní školní rady v Nelahozevsi za vřadění obč. školy v Nelahozevsi do III. třídy.

Nejv. marš.: Té samé komisi.

Sněm. akt. Sládek (čte):

Týž poslanec petici místní školní rady v Kralupech za vřadění občanské školy do druhé třídy.

Nejv. marš.: Školské komisi.

Sněm. akt. Sládek (čte):

Poslanec pan Janda petici obecního výboru Kralup-Lobečského za subvenci na stavbu školní budovy v Kralupech.

Nejv. marš.: Budžetní komisi.

Sněm. akt. Sládek (čte):

Poslanec pan Dr. Městecký petici městské rady Hořovické za vřadění školy Hořovické do první třídy platů učitelských.

Nejv. marš.: Školní komisi.

Sněm. akt. Sládek (čte):

Poslanec pan Dr. Městecký petici sboru učitelů škol v Rokycanech za vřadění města Rokycan do první třídy platů učitelských.

Nejv. marš.: Školní komisi.

Sněm. akt. Sládek (čte):

Poslanec pan Dr. Sedláček petici místní školní rady v Těchonicích za subvenci na stavbu školní budovy.

Nejv. marš.: Budžetní komisi.

Sněm. akt. Sládek (čte):

Poslanec pan Dr. Sedláček petici místní školní rady v Těchonicích za vřadění školy v Těchonicích do vyšší třídy služného.

Nejv. marš.: Školní komisi.

Sněm. akt. Sládek (čte): Poslanec pan Dr. Hruška petici obce Velenovské za podporu na stavbu školní budovy. Nejv. marš.: Budžetní komisi.

Sněm. akt. Sládek (čte):

Poslanec pan František Novák petici občanů v Loděnici za povolení podpory za příčinou potlučení letošní úrody.

Nejv. marš.: Budžetní komisi.

Sněm. akt. Sládek (čte):

Poslanec pan Götzl petici obce Karlínské za udělení příbytečného učitelům škol obecných a měšťanských.

Nejv. marš.: Školní komisi.

Landt. -Akt. Sládek (liest):

Abg. Herr Ritter von Streeruwitz die Petition der Gemeinde Wscherau um Schulbausubvention.

Oberstlandmarschall: Der Budgetcommission.

Sněm. akt. Sládek (čte):

Poslanec pan Novák petici obyvatelů obce Vráž okresu Berounského za podporu a půjčku nezúročitelnou ze zemských neb říšských peněz za příčinou krupobití.

Nejv. marš.: Budžetní komisi.

Sněm. akt. Sládek (čte):

Poslanec pan Janda petici spolku učitelského "Budeč" ve Velvarech za řádné navštěvování školy, za osmileté navštěvování školy s výminkami a za propuštění dítek ze školy pouze ku konci školního roku.

Nejv. marš.: Školní komisi.

Sněm. akt. Sládek (čte):

Poslanec pan Dr. Mattuš petici místní školní rady v Bosni okresu Mnichov-Hradištského za vřadění školy Bosenské do III. třídy.

Nejv. marš.: Školní komisi.

Sněm. akt. Sládek (čte):

Poslanec pan Morávek petici okresního výboru Pardubického za změnu §§. 7 a 14 řádu policie silničné.

Nejv. marš.: Petiční komisi.

Landt. -Akt. Sládek (liest):

Abg. Herr Bibus die Petition der Gemeinde Landskron um Abänderung des Gesetzes über die Bestreitung der sachlichen Bedürfnisse der Bürgerschulen.

Oberstlandmarschall: Der Schulcommission.

Sněm. akt. Sládek (čte):

Poslanec pan Dr. Melchers petici učitelské jednoty ve Vys. Mýtě za povolení služebních přídavků pětiletých podučitelům, za dosazování na místa učitelská na dívčích školách osobami mužskými.

Nejv. marš.: Školní komisi.

Landt. -Akt. Sládek (liest):

Abg. Herr Dr. Zintl die Petition des Vereines zur Pflege kranker Studirender in Wien um Unterstützung zu Vereinszwecken.

Oberstlandmarschall: Der Budgetcommission.

Sněm. akt. Sládek (čte):

Poslanec pan Kubíček podává petici okr. výboru Volyňského za subvenci a půjčku bezúročnou na stavbu nemocnice.

Nejv. marš.: Budžetní komisi.

Landt. -Akt. Sládek (liest):

Abg. Herr Dr. Waldert die Petition der Stadtgemeinde Luditz um Ergänzung der Schulgesetze betreffend die Bestreitung der sachlichen Bedürfnisse der Bürgerschulen.

Oberstlandmarschall: Der Schulcommission.

Landt. -Akt. Sládek (liest):

Abg. Herr Dr. Roser die Petition des pens. Rechnungsofficials Jg. Nowák um Verleihung des Rechnungsrathstitels und um Flüssigmachung einer Functionszulage.

Oberstlandmarschall: Der Budgetcommission.

Sněm. akt. Sládek (čte):

Poslanec pan Böhm petici místní školní rady v Protivíně za vřadění školy Protivinské do II. třídy služného.

Nejv. marš.: Školní komisi.

Landt. -Akt. Sládek (liest):

Abg. Herr Bibus die Petition des Asylvereines für Obdachlose in Prag um Subvention.

Oberstlandmarschall: Der Budgetcommission.

Sněm. akt. Sládek (čte):

Poslanec pan Dr. Čelakovský petici učitelů na školách v Pražských předměstích za dále ponechání osobních přídavků.

Nejv. marš.: Školské komisi.

Sněm. akt. Sládek (čte):

Poslanec pan Dr. Čelakovský petici obce Labská Chrčice za zřízení obecné školy v této obci.

Nejv. marš.: Téže komisi.

Sněm. akt. Sládek (čte):

Poslanec pan Dr. Čelakovský petici místní školní rady Choceňské, za přeložení obecné školy v Chocni do I. třídy.

Nejv. marš.: Školské komisi.

Sněm. akt. Sládek (čte):

Poslanec pan Dr. Čelakovský petici učitelstva z nejbližšího okolí Pražského za zlepšení hmotného postavení svého.

Nejv. marš.: Téže komisi.

Sněm. akt. Sládek (čte):

Posl. pan Nedoma petici města Počátek za upravení zákona v příčině vydržování škol měšťanských nákladem okresu školního.

Nejv. marš.: Školské komisi.

Landt. -Akt. Sládek (liest):

Abg. Herr P. Posselt Petition des Hörers der Thierheilkunde am k. k. Thierarzneiinstitute in Wien Josef Sommer um Unterstützung zur Fortsetzung Seiner Studien.

Oberstlandmarschall: Der Budgetcommission

Landt. Akt. Sládek (liest).

Abg. P. Posselt Petition des Asylvereines der Wiener Universität um Subvention.

Oberstlandmarschall: Der Budgetcommission.

Landt. -Akt. Sládek (liest):

Abg. Herr P. Posselt Pet. des PhilosophenUnterstützungsvereines der Wiener Universität um eine Unterstützung,

Oberstlandmarschall: Der Budgetcommission.

Landt. -Akt. Sládek (liest):

Abg. Herr Aßmann Petition der Gemeinde Grafenried um Versetzung der dort. Volksschule in die III. Gehaltsclasse.

Oberstlandmarschall: Der Schulcommission.

Landt. -Akt. Sládek (liest):

Abg. Herr Aßmann Petition der Gemeinde Habstein, Ugest und Maschwitz um Abänderung des Gesetzes über Vogelschutz, bezüglich der Schädlichkeit der Dohle.

Oberstlandmarschall: Der Land. -Cult. Commission.

Landt. -Akt. Sládek (liest):

Abg. Herr Aßmann Petition der Gemeinde Quitkau und Kosel um Subvention zum Böhm. Leipa-Leitmeritzer Straßenbaue.

Oberstlandmarschall: Der Bugetcommission.

Ich werde mir mit Zustimmung des hohen Hauses erlauben auf die heutige Tagesordnung einen Bericht des Landesausschußes zu setzen u. z. den Bericht Nr. 137.

Wenn nichts erinnert wird, so nehme an, daß das hohe Haus mit der Aufnahme dieses Berichtes in die heutige Tagesordnung einverstanden ist.

Nám. nejv. marš.: Jeho Jasnosť oznamuje, že se mu vidělo položiti na denní pořádek dnešního sezení ještě jeden předmět mimo ty, které dříve byly oznámeny a to sice zprávu zemsk. výboru č. 137.

Není-li žádné námitky, bude míti Jeho J. za to, že se to schvaluje.

Oberstlandmarschall: Se. Exc. der H. Obmann der Budget-Commission hat das Wort.

Exc. Dr. Banhaus: Der Budget-Comm. sind eine Menge Gegenstände zugewiesen worden, unter welchen steh einzelne von geringerer Importanz befinden. Der hohe Landtag hat bisher die Gepflogenheit gehabt, dass er diese Berichte der Budgetcommission ohne Drucklegung des Antrages und ohne Drucklegung des Berichtes vorgenommen hat. über Beschluß der Budgetcommission erlaube ich mir unter Hinweisung auf § 47 der Geschäftsordnung Iit. c und d den Antrag zu stellen: der hohe Landtag wolle beschließen, daß die BudgetCommission derartige Gegenstände von minderer Wichtigkeit mit Umgehung der Drucklegung des Antrages und des Kommissionsberichtes dem hoh. Landtage vortragen könne.

Nejv. marš.: Žádá někdo za slovo?

Hat Jemand zu dem Antrage etwas zu erinnern?

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben. (Geschieht. )

(Stane se. )

Der Antrag ist angenommen.

Die Herren Mitglieder der Petitions-Comm. werden zu einer Sitzung nach der heutigen Landtagssitzung eingeladen.

Nám. nejv. marš.: Členové komise petiční žádají se, aby se sešli k sezení dnes po sezení sněmu.

Oberstlandmarschall: Die Budgetcommission hält heute am 15. Juni um 5 Uhr Nachmittags Sitzung.

Nám. nejv. marš.: Budžetní komise odbývá dne 15. června o 5. hodině odpolední sezení, ku kterému páni členové se zvou.

Oberstlandmarschall: Wir gehen nunmehr zur Tagesordnung über.

Nám. nejv. marš.: Přejde se k dennímu pořádku.

Oberstlandmarschall: Der erste Gegenstand ist der Landesausschußbericht über die Frequentations- und Sanitäts-Verhältnisse der Gebäranstalt im Jahre 1878.

Nám. nejv. marš.: První předmět denního pořádku jest zpráva zem. výboru o frekvenci a zdravotních poměrech porodnice zemské v roku 1878.

Oberstlandmarschall: Berichterstatter ist Herr Landesauschuß-Beisitzer Dr. Tedesco.

L. -A. -B. Dr. Tedesco: Hoher Landtag!

Auf Grundlage der von der Landesgebärund Findelanstalts- Direktion gelieferten Nachweisungen erlaubt sich der Landesausschuß über die Frequentations- und Sanitätsverhaltnisse der Gebäranstalt im Jahre 1878 Folgendes zu berichten:

Vom J. 1877 verblieben in Obsorge der Gebäranstalt   ............       217

Versorgte und zwar 118 Schwangere und 99 Wöchuerinen; im Jahre 1878 sind eingetreten im Ganzen......... 2788

Verpflegte, darunter 3 nach Abortus.

Hievon kamen 144 auf die geheime Abtheilung, 2644 auf die drei Kliniken.

Entlassen wurden im Gangen... 2780 so daß mit Schluß des Jahres 1878 noch 225 Verpflegte und zwar 151 Schwangere und 74 Wöchnerinen in der Anstalt verblieben Entbindungen fanden 2674 statt und es wurden, da hiebei 39 Zwillingsgeburten vorkamen, 2713 Kinder geboren.

Bon der Gesammtzahl der im Jahre 1878 verpflegt gewesenen Wöchnerinen, nämlich 2776 wurden: an die Findelanstalt als Ammen

abgegeben.....:. 1946 oder 70. 10 %

aus der Gebäranstalt entlassen 670 oder 24. 13 % dem Krankenhause zur Heilung

übergeben........ 48 oder 1. 73 %

in der Gebäranstalt starben. 38 oder 1. 37% mit Schluß des J. 1878 verblieben in Pflege..... 74 oder 2. 67 %

Summa.. 2776 oder 100%

Von den ins Krankenhaus transferirten starben 13 und zwar 11 au Folgekrankheiten der Entbindung, 2 an Krankheiten, Welche mit dem Entbindungsakte in keinem Zusammenhange stehen; die anderen 36 wurden aus dem Krankenkenhause geheilt entlassen.

In der Gebäranstalt Selbst starben an Puerperalprozeß 34, an anderen Krankheiten 4, so daß die Gesammtzahl der an Kindbettsieber gestorbenen Wöchnerinen sammt den im Krankenhause verstorbenen 45 beträgt.

Legt man der Berechnung die Zahl der im Jahre 1878 vorgekommenen Entbindungen zu Grunde, so ergibt fich das Sterblichkeitsprozent an processus puerperalis mit 1. 68%, berücksichtigt man jedoch die Gesammtzahl der gepflegt gewesenen Wöchnerinen, nur mit 1. 62%.

Bon den im Jahre 1878 zugewachsenen 2677 Wöchnerinen (wovon 3 nach Abortus eingebracht wurden), erkrankten im

Ganzen.........1130 oder 42. 21%

an Puerperalproceß insbesondere 237 oder 8. 86%

Bon den 1130 erkranken Wöchnerinen starben im Ganzen (also im Gebär- und Kran=

kenhause......... 51 oder 4. 51%

in der Gebäranstalt allein.. 38 oder 3. 36%

Das Sterblichkeitsprozent der an Puerperal= proceß erkrankten Wöchnerinen beträgt hiernach.......... l8. 98% das Heilungsperzent.. ......81. 02%

Die Sanitätsverhältnisse der Gebäranstalt sind Sonach, wenn das hier hauptsächlich entscheidende Verhältniß der Anzahl der Verstorbenen zu jener der Verpflegten in Betracht gezogen wird, auch im Jahre 18-78 als sehr günstig zu bezeichnen.

Der Landesausschuß schließt diesen Bericht mit dem Antrage:

Der hohe Landtag geruhe denselben zur geneigten Kenntniß nehmen.

Sněm. akt. Baretta: Zemsky výbor činí návrh: Slavný sněme račiž zprávu tuto vzíti na vědomí.

Nejv. marš.: Žádá někdo za slovo?

Wünscht Jemand das Wort!

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Diejenigen, welche für den Antrag sind, wollen die Hand erheben.

(Geschieht. )

Der nächste Gegenstand ist der Landesausschußbericht über die Frequentation und Sanitätsverhältnisse der Gebäranstalt im Jahre 1879.

Nám. nejv. marš.: Následuje zpráva zem. výboru o frekvenci a poměrech zdravotních porodnice zemské v roku 1879.

Oberstlandmarschall: Berichterstatter ist derselbe,

L. -A. -B. Dr. Tedesco: Hoher Landtag !

Der Landesausschuß erlaubt sich über die Frequentations- und Sanitätsverhältnisse der Gebäranstalt im Jahre 1879 auf Grundlage der von der Direktion der Landes=Gebär- und Findelanstalt gelieferten Daten folgenden Bericht zu erstatten:

Vom Jahre 1878 verblieben in Obsorge der

Gebäranstalt............225

Versorgte, und zwar 151 Schwangere und 74 Wöchnerinen; im Jahre 1879 sind im Ganzen

eingetreten.............3077

Verpflegte, darunter 2 nach Abortus; hievon kamen 169 auf die geheime Abtheilung, 2908 auf die Kliniken.

Entlassen wurden im Ganzen.... 3079 so daß mit Schluß des Jahres 1879 noch 223 verpflegte, und zwar 138 Schwangere und 85 Wöchnerinen der Anstaltsobsorge verblieben.

Entbindungen fanden 3010 statt, und es wurden, da 41. Zwilliugsgeburten vorkamen, 3051 Kinder geboren.

Von der Gesammtzahl der im Jahre 1879 verpflegt gewesenen Wöchnerinen, nämlich 3086 wurden: an die Findelanstalt als Ammen abgegeben....... 2243 oder 72. 68% aus der Gebäranstalt entlassen 707 oder 22. 91% dem Krankenhause zur Heilung

übergeben....... 30 oder kaum ein ganzes pCt. in der Gebäranstalt starben. 21 oder 0. 68% mit Schluß des Jahres 1879 verblieben in Pflege... 85 oder 2. 76% Zusammen. 3086 oder 100. 00%

Von den in's Krankenhaus transferirten 30 starben 8 und zwar - wie auch durch die anatomische Sektion bestätigt wurde, was hier ausdrücklich hervorgehoben wird - durchgehends an Krankheiten, die mit dem Entbindungsakte in keinem Zusammenhange standen, nämlich 6 an Tuherculosis, 1 an morbus Brightii und 1 an Variola; die andern 22 wurden aus dem Krankenhause als geheilt entlassen.

In der Gebäranstalt selbst starben an processus puerperalis 11, an anderen Krankheiten 10, so daß die Gesammtzahl der Verstorbenen, einschließlich der im Krankenhause Gestorbenen 29 beträgt.

Berücksichtigt man die Zahl der im J. 1879 vorgekommenen Entbindungen (3010), so ergibt sich ein Sterblichkeitsprocent an Puerperalproceß von 0. 36% (im Vorjahre 1. 68^% und Wenn die Gesammtzahl der ai. 1879 Verstorbenen (inclus. jener im Krankenhause) in Betracht gezogen wird, so resultirt nur ein Gesammtsterblichkeitsprocent von 0. 96%.

Von den im Jahre 1879 zugewachsenen 3012 Wöchnerinen (wovon, wie oben erwähnt, 2 nach Abortus eingebracht wurden) erkrankten im Ganzen......... 858 oder 28. 48%,

an Puerperalproceß insbesondere 77 oder 2. 56%,

Von den 858 erkrankten Wöchnerinen starben im Ganzen (also im Gebär- und Krankenkenhause) 29 oder 3. 38%, in der Gebaranstalt allein 21 oder 2. 45%,

Das Sterblichkeitsprocent der an Puerperalproceß erkrankten Wöchnerinen beträgt hiernach 14. 3 und das Heilungsprocent 85. 7,

Von den 3051 Kindern, welche - wie obangeführt - im Jahre 1879 geboren wurden, waren 137 todtgeborene.

Von den übrigen starben in der Gebaranstalt 168= 5. 77% der Lebendgeborenen; 58 wurden mit den Müttern aus der Gebäranstalt entlassen, 2669 der Findelanstalt in Pflege übergeben, die übrigen blieben mit Schluß 1879 in der Obsorge der Gebäranstalt.

Wenn nun Schon nach den dem hohen Landtage bisher zur Kenntniß gebrachten Ergebnissen der Jahre 1876, 1877 und 1878 angenommen werden konnte, daß die Mortalität und Morbilität in der Landesgebäranstalt bereits auf das Minimum gesunken sei, so muß das Resultat des J. 1879 als ein um So befriedigenderes bezeichnet werden, nachdem eine Sterblichkeit von nur 0. 36% an Kindbettfieber eine derartig geringe ist, daß ein Sterbefall nur als seltene Ausnahme sich darstellt, Hiebei ist noch zu berücksichtigen, daß die Frequenz der Anstalt Seit ihrem Bestande eben im abgelaufenen Jahre die höchste war und auch jene des Jahres 1858 übertraf.

Ebenso zeigt die nachgewiesene geringe Sterblichkeit von nur 5. 77% der lebendgeborenen Kinder, daß auch die im Jahre 1879 angewendete größtmögliche Sorge für Beseitigung aller Umstände, welche dem Leben der Säuglinge gefahrdrohend Sein könnten, sich als vollkommen entsprechend bewährt habe, Ich muß diesem Berichte noch hinzufügen, daß auf dieses so überaus günstige, jede Erwartung übertreffende Resultat wesentlich auch das in der Gebar- und Findelanstalt eingeführte antiseptische Verfahren feine Wirkung geübt hat und daß dabei den 3 Herren Primarärzten und dem Herrn Director die vollste Anerkennung gezollt werden kann.

Der Landesausschuß schliet diesen Bericht mit dem Antrage:

Der hohe Landtag geruhe denselben zur geneigten Kenntniß zu nehmen.

Sněm. akt. Baretta: Zemský výbor činí návrh:

Slavný sněme račiž zprávu tuto vzíti na vědomí.

Nejv. marš.: Žádá někdo za slovo?

Wünscht Jemand das Wort?

Kteří jsou pro návrh ten, nechť pozdvihnou ruku.

Diejenigen, welche dafür sind, wollen die Hand erheben, (Geschieht, )

Der Antrag ist angenommen. Ich bitte, zur Kenntniß zu nehmen: Die Commission zur Vorberathung der Wahlordnung wird morgen um 6 Uhr Abends eine Sitzung abhalten.

Nám. nejv. marš.: Komise, která se má raditi o návrhu stran změny volebního řádu, bude odbývati zítra 16. června o 6. hodině večerní sezení. Páni členové se zvou, aby se k tomu dostavili.

Oberstlandmarschall: Der nächste Gegenstand ist der Landesausschußbericht, mit dem der Antrag des Abg. Dr. Čelakovský, Nr. 251 vom Jahre 1878 sammt Petition der evangelischen Gemeinde Kloster, betreffend die Abänderung der §§. 40 und 41 des Schulaufsichtsgesetzes abermals vorgelegt wird.

Nám. nejv. marš.: Zemský výbor předkládá opětně návrh poslance pana Dra. Čelakovského č. 251 z roku 1878 a žádost evang. obce v Klášteře v příčine změny §. 40. a 41. zákona o dohlídce k obecním školám.

Oberstlandmarschall: Berichterstatter ist Landesausschußbeisitzer Dr. Volkelt.

Ref. Hr. Dr. VoIkelt: Hoher Landtag !

Der Langesausschuß beehrt sich zu Folge Auftrages des hohen Landtages vom 18. Oktober 1878 Nr, 251 Ldtg. in der Nebenlage den Antrag des Abgeordneten Dr. Čelakovský und Genossen auf Abänderung der §§. 40 und 41 des Gesetzes vom 24. Feber 1873 Z. 17. L. -G. -B. betreffend die Schulaufsicht, dann die Petition der evangelischen Gemeinde Kloster um Ergänzung des Absatzes 5 des §. 40 des obcitirten Gesetzes zur weiteren verfassungsmäßigen Behandlung wieder vorzulegen.

In formali wird beantragt, diese Anträge der Schulkommission zuzuweisen.

Zemský výbor klade sobě za čest, návrh pana Dra. Čelakovského a soudruhů o změně §§. 40 a 41 zákona ze dne 24. února 1873, jenž se týče dohlídky ke školám, pak petici evangelické obce Kláštera za doplnění odstavce 5. §. 40. zákona řečeného sl. sněmu k ústavnímu vyřízení opět předložiti a navrhuje by odkázány byly školské komisi.

Nejv. marš.: Žádá někdo za slovo?

Wünscht Jemand das Wort?

(Nikdo se nehlásí. )

Diejenigen Herren, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

Pánové, kteří s návrhem souhlasí, nechť pozdvihnou ruku. (Stane se. )

(Geschieht. )

Návrh se přijímá.

Der Antrag ist angenommen.

Der nächste Gegenstand ist:

Der Landesauschuß legt den in der letzten Landtagssession zur Behandlung nicht gelangten Antrag des Abgeordneten Dr. Trojan Nr. 385 des J. 1878, betreffend die Ergänzung und theilweise Abänderung des §. 2 des Landesgesetzes v. 24. Feber 1873 Nr. 16 L. -G. -B. in Ansehung der Errichtung und Erhaltung öffentlicher Volksschulen abermals vor.

Nám. nejv. marš.: Zemský výbor předkládá opětně návrh poslance Dra. Trojana č. 385 sn. z roku 1878 na doplnění a částečnou změnu §. 2. zákona zemského ze dne 24. února 1873 č. 16 v příčině zřizování a vydržování veřejných škol národních.

Oberstlandmarschall: Berichterstatter ist derselbe.

Res. Hr. Dr. Volkelt! Hoher Landtag!

Der Landesausschuß beehrt sich zufolge des in der 17. Sitzung vom 19. Oktober 1878 gefaßten Beschlußes des h. Landtages in der Nebenlage den Antrag des Herrn Dr. Trojan und 22 Genossen betreffend die Ergänzung und theilweise Abänderung des §. 2 des Landesgesetzes vom 24. Feber 1873 Z. 16 in Ansehung der Errichtung und Erhaltung der öffentlichen Volksschulen zur weiteren verfassungsmäßigen Behandlung wieder vorzulegen und daran den Antrag zu knüpfen, diesen Antrag des Herrn Dr. Trojan der Schulcommission zuzuweisen.

Podle usnešení sl. sněmu ze dne 19. října 1878 dovoluje si zemský výbor v příloze návrh p. Dra. Trojana a pp. soudruhů na doplnění a částečnou změnu čl. 2. zákona ze dne 24. února 1873 č. 16 v příčině zřízení a vydržování veřejných škol národních sl. sněmu opět předložiti, aby s návrhem tím dle ustanovení ústavy naložiti ráčil, a navrhuje se, aby se odkázal tento návrh školní komisi.

Nejv. marš. Žádá někdo za slovo?

Wünscht Jemand das Wort? (Niemand meldet sich. )

(Nikdo se nehlásí. )

Diejenigen Herren, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

Pánové, kteří s návrhem souhlasí, nechť pozdvihnou ruku. (Stane se).

(Geschieht. )

Návrh se přijímá.

Der Antrag ist angenommen.

Der nächste Gegestand ist:

Der Landesausschuß legt den Antrag des Abgeordneten Grafen Karl Max Zedtwitz Nr. 369 des Landtagsgesetzes 1878 betreffend die Herabsetzung der Schulpflicht am Lande auf nur sieben Jahre vor.

Nám. nejv. marš.: Zemský výbor předkláda návrh poslance Karla Maxe Zedtwitze č. 369 sněmovního zákona z roku 1878, aby povinnost školní na venkově zkrácena byla na sedm let.

Oberstlandmarschall: Der Berichterstatter ist derselbe.

Ref. Herr Dr. Volkelt: Hoher Landtag!

Der Landesausschuß beehrt sich zufolge des vom h. Landtage in der 16. Sitzung vom 18. Oktober 1878 über Antrag des Abgeordneten Karl Max Grafen Zedtwitz und 34 Genossen, betreffend die Herabsetzung der Schulpflicht am Lande auf nur 7 Jahre gefaßten Beschlusses in der Nebenlage diesen, sowie den von der Unterrichtscommission über die Petition des Sedletzer Bezirksausschusses, betreffend denselben Gegenstand, gestellten, jedoch vom hohen Landtage nicht behandelten Antrag zur verfassungsmäßigen Behandlung wieder vorzulegen und knüpft daran den Antrag, daß dieser Antrag der Schulcommission zugewiesen werde.

Slavný sněme!

Podle usnešení jež slavný sněm učinil v sezení ze dne 18. října 1878 v příčině návrhu poslance Karla Maxmiliána hraběte Zedtwitze a 34 soudruhů, aby povinnost školní na venkově zkrácena byla na 7 let, dovoluji sobě zemský výbor ve příloze % návrh tento, jakož i návrh komise školské o petici okresního výboru Sedleckého, týkající se téhož předmětu, o kterémžto návrhu v slavném sněmu rokováno nebylo, slavnému sněmu předložiti k ústavnímu řízení.

Činí se návrh, by tento návrh odkázán byl školské komisi.

Oberstlandmarschall: Wüscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

(Niemand meldet sich. )

(Nikdo se nehlásí. )

Diejenigen Herren, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

Pánové, kteří s návrhem souhlasí nechť pozdvihnou ruku.

(Geschieht. )

(Stane se).

Der Antrag ist angenommen.

Návrh se přijímá.

Der nächste Gegenstand ist:

Der Landesauschußbericht zur Vorlage des Berichtes des Centralcomités für land- und forstwirtschaftliche Statistik über dessen Thätigkeit im J. 1878 und Verwendung der demselben bewilligten Subvention pro 1878.

Nám. nejv. marš.: Zemský výbor předkládá zprávu ústředního výboru pro hospodářskou a lesnickou statistiku o činnosti téhož výboru v r. 1878, jakož i o tom, kterak užito bylo subvence slavným sněmem jemu povolené za rok 1878. -

Oberstlandmarschall: Berichterstatter ist der Herr Landesausschußbeisitzer Theumer.

Ref. L. -A. -B. Theumer: Hoher Landtag !

In Folge des bei Erledigung des Voranschlages für das Jahr 1875 ertheilten Auftrages gibt sich der Landesausschuß die Ehre, den im Wege des Landeskulturrathes für das Königreich Böhmen an denelben gelangten Bericht über die Thätigkeit des Zentralcommités für laudw. und forstwirtschaftliche Statistik im Jahre 1878, sowie den Ausweis, wie über dessen Einnahmen und Ausgaben und über die Verwendung der vom h. Landtage demselben bewilligten Subvention im J. 1878 dem h. Landtage zur geneigten Kenntnißnahme im Anschluße vorzulegen.

In formeller Beziehung erlaube ich mir den Antrag zu stellen, diesen Bericht ebenso wie in der letzten Session der Landeskulturcommission zu überweisen.

Sněm. akt. Sládek: Pan zpravodaj činí návrh, aby zpráva tato přidělena byla komisi pro zemědělské záležitosti.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo ?

(Niemand meldet sich. )

(Nikdo se nehlásí. )

Diejenigen Herren, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

Pánové, kteří s návrhem souhlasí, nechť pozdvihnou ruku.

(Geschieht. )

(Stane se. )

Det Antrag ist angenommen.

Návrh se přijímá.

Der nächste Gegenstand ist:

Landesauschußbericht betreffend. die Vertheilung von Baumsetzlingen und Reisern an landwirthschaftliche Vereine aus dem pomologischen Institute in Troja.

Nám. nejv. marš.: Zpráva zemského výboru v příčině podělení spolků hospodářských letorůstky a stromky z pomologického ústavu v Troji.

Oberstlandmarschall: Berichterstatter ist derselbe.

Ref. L. -A. -B. Theumer (liest): Hoher Landtag!

Aus Anlaß mehrerer Gesuche seitens der landwirthschaftlichen Vereine, um Schenkung von Reisern und Bäumchen aus dem pomologischen Institute in Troja oder deren Uiberlassung zu ermäßigten Preisen, hat der Landesaussch in Seiner am 30. Oktober 1879 abgehaltenen Sitzung die Frage in Erwägung gezogen, ob und auf welche Art eine derartige Vertheilung künftighin vorgenommen werden Sollte, damit bieselbe so ausgiebig als möglich sei, ohne daß die Leistungs- und Ertragsfähigkeit des Instituts durch übermäßige Inanspruchnahme geschädigt würde.

Diesen Beiden Gesichtspunkten wird durch den von dem Leiter des pomologischen Instituts in Troja, k. Hofgärtner Friedrich Pietrzikowski, an den Landesausschuß erstatteten Borschlag in der zweck= mäßigsten Wiese Rechnung getragen; weshalb auch der Landesausschuß demselben, vorbehaltlich der Genehmigung des hohen Landtags, seine Zustimmung ertheilt hat.

Dieser Vorschlag geht dahin, es solle jährlich eine Bestimmte Summe zur Gründung von Anlagen und Baumschulen und zur Förderung der Obstbaumzucht in Böhmen ausgesetzt und zur Vertheilung an Bezirke, Gemeinden und Vereine derart bestimmt werden, das Reiser im Werthe der Hälfte dieser Summe unentgeltlich und ferner Bäumchen theils unentgeltlich theils zu halben Preisen so lange verabfolgt würden, bis deren Werth und Beziehungsweise der Preisnachlaß die andere Hälfte dieser Summe erreichen würde. Da die Bestimmung dieser jährlichen Summe Selbstverständlich mit Rucksicht aus das vorhandene Bedürfnis der


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP