Středa 14. září 1870

Černín Theobald, hrabě. Ano.

JUDr. Čížek Antonín. Ano.

Deym Ferdinand, hrabě. Ja.

Dittrich Frant. (Stůně. )

Dormitzer Maximilian.

Dotzauer Richard, rytíř.

Ehrenburg Jan, svob. pán. Ano.

Eisenstein Aug., rytíř. Ano.

JUDr. Eisenstein Wenzel, rytíř. Ano.

Eissert Albert.

MDr. Esop Josef. Ano.

Faber Karel. Ano.

Fáček Frant. Ano.

Fiala Fr. Ano.

Fingerhut Vojtěch. Ano.

JUDr. Fink Ant. Ano.

JUDr. Forster Emanuel.

Frank Jindřich.

JUDr. Frič Josef. (Nemocen. )

Friedrich Ant.

Fuczikovský Ed. ze Grünhof, rytíř. Ano.

Fürth Jos. W.

JUDr. Gabriel Josef. Ano

JUDr. Görner Ant.

Götzl Josef. Ano.

Dr. Graf Lubert.

MDr. Grégr Eduard. Ano.

JUDr. Grégr Julius. Ano.

Dr. Grohmann Virgil.

Grond Josef.

Phil. Dr. Gross Robert.

JUDr. Grünwald Vendelín. Ano.

J. D. Halbmayer.

Hanke Bedřich. Ano.

Harrach Frant., hrabě. Ano.

Harrach Jan, hrabě.

Hartl Frant. Ano.

JUDr. Hasner Leop., rytíř z Arthy.

JUDr. Hassmann Theodor.

Haussmann Čeněk, Profes. Ano.

Heisinger Fr.

JUDr. Herbst Eduard.

Hildprandt Robert, svob pán. Ano.

Honc Ant. Ano.

Höfer W.

P. Hron Vojtěch, kanovník. (Omluvil se. )

Hruby-Jelení Theod., svob. pán. Ano.

Huscher Jiří.

P. Husák Ant. Ano.

JUDr. Jablonský Rudolf. Ano.

Jahnel Ant.

Janouš Jan. Ano.

JUDr. Jeřábek Jan. Ano.

Jílek Jan. Ano.

Kahles Aug. Ano.

Kinský Bedřich Karel, hrabě. Ano.

Kittel Eduard, Prof.

JUDr. Klaudy Leopold. Ano.

JUDr. Klepsch Adolf.

Klima Václav. Ano.

JUDr. Klier František.

Klimeš Josef. Ano.

JUDr. Knoll Alfred.

Knödtgen Adolf.

Kobinger J.

MDr. Kodym Filip Stanisl. Ano.

Kolovrat-Krakovský Jan, hrabě. Ano.

Kořínek František. Ano.

Kopl Matěj.

Kose Jan. Ano.

Kostial Alex.

Kounic Albrecht, hrabě. Ja.

MDr. Kralert František. Ano.

JUC. Kratochvíle Jan. Ano.

Krejčí Jan, Professor. Ano.

P. Kubíček Matěj. Ano.

JUDr. Kučera Jan. Ano.

Kuh David.

Leeder Bedřich.

Lehmann Ferdinand.

Leitenberger Bedřich, rytíř.

JUDr. Leitner Karel.

Liebig Franz jun., rytíř.

Lippmann Josef z Lissingen, rytíř.

Lobkovic Jiří, kníže. Ano.

Lobkovic Josef, kníže. Ano.

Lobkovic Frant, kníže. Ano.

Lobkovic Mauric, kníže. Není zde.

Löffler Václav.

Lenk Bedřich.

Mareš Čeněk. Ano.

JUDr. Mattuš Karel. Ano.

Dr. Mayer Arnošt.

Moravec Hynek. Ano.

Müiller Josef. Ano.

Nádherný z Borotín Jan, rytíř. Ano.

Neuberg Jan, rytíř. Ano.

JUDr. Neumann Stanisl. Ano.

Neumann Václav.

Neupauer Karel, rytíř. Není zde.

JUDr. Nittinger Rob. Ano.

Nostitz Albert, hrabě.

Nostitz Hugo, hrabě. Ja.

Nostitz Josef, hrabě. Ja.

Oliva Alois. Ano.

Paar Karel, hrabě. Ja.

Dr. Palacký František. Ano.

Dr. Palacký Jan. Ano.

JUDr. Pelzer Josef.

Dr. Pretis di Cagnodo Sisinio, svob. pán.

Pfeill-Scharffenstein Alfred, svob. pán. Ja.

Phil. Dr. Pickert Karel.

Pisti František. Ja.

P. Platzer Vilém. Ano.

Plener Hynek, šlechtic.

Pokorný František. Ano.

Pollach Stěpán. Ano.

MDr Porak Ant. Ja.

Potuček Karel. Ano.

Pour Václav. Ano.

JUDr. Prachenský Josef. Ano.

Pražák Josef. Ano.

Pštros František. Ano.

JUDr. Raudnic Mauric.

Redelhammer Albert.

JUDr. Reichert Václav. Ano.

Renner Alois. Ano.

Richlý Josef. Ano.

Richter Ant.

Riedl Eduard. Ano.

JUDr. Rieger Fr. Ladis. Ano.

Ritterstein Benedikt, rytíř. Ano.

Rombald Václav. Ano.

MDr. Roser Fr.

JUDr. Roth Karel. Ano.

Dr. Theol. P. Rotter Jan, Abt. Ja.

JUDr. Russ Vilém.

JUDr. Říha Jos. Ano.

Salm Siegfried, starohrabě. Ano.

Dr. Phil. Schlesinger Ludwig.

Schier Jos.

Schirnding Karel, svob. pán. Ja.

JUDr. Schmeykal Fr.

Schmidt Ant. Ano.

MDr. Schöder Ant.

Schonborn Erv., hrabě. Ano.

Schönborn Karel, hrabě. Ja.

Schulz Ferd. Ano.

P. Schütz Adeodat Ano.

Schwarzenberg Jos. Adolf, kníže. Ano.

Schwarzenberg Karel, kníže. Ja.

JUDr. Seeling Karel. Ano.

Seidl čeněk.

Seidemann Jindřich.

P. Sichrava Norbert, opat

Skrejšovský Jan.

JUDr. Sladkovský Karel. Ano.

Slavík Josef. Ano.

Sporek Eduard, hrabě. Ano.

JUDr. Stamm Ferdinand.

Stangler Josef. Ja.

Stefan Christ. Professor. Ano.

Stöhr Karel.

JUDr. Strakatý Jan. Ano.

Streeruvitz Adolf, rytíř.

Stummer Josef.

JUDr. Svátek Vavřinec. Ano.

Svoboda Jindřich.

Šípek František. Ano.

JUDr. Škarda Jak. Ano.

Šobr Tomáš. Ano.

MDr. Štross Jan. Ano.

Tachezy Adolf.

MDr. Tedesco Lud.

Theumer Josef.

Theumer Leo.

Thun-Hohenstein Bedřich, hrabě. Ja.

Thun-Hohenstein Lev, hrabě. Ja.

Thun-Hohenstein Theodor, hrabě, Ano.

Thurn-Taxis Hugo, kníže. Ano.

Tilšer Fr., Professor. Ano.

Tonner Emanuel. Ano.

JUDr. Trmal Em. Ano.

JUDr. Trojan Pravoslav. Ano.

Tušner Em. Ano.

Phil. Dr. Tyrš Miroslav. Nemocen.

Urbánek Ferdinand. Ano.

Václavík Alois. Ano.

JUC. Vávra Čeněk. Ano.

Veith Ant. Ano.

Vilímek Josef. Ano.

Villani Karel, svob. pán. Ano.

Vrba Alex. Ano.

JUDr. Waldert Ant.

Watzka Jos.

JUDr. Weeber Ant.

Welz Alois. Ano.

Wenzig Jos. Ano.

Werner Ant. Ano.

Westphalen Bedřich, hrabě.

JUDr. Wiener Bedřich.

Windischgrätz Arnošt, kníže. Ja.

Wojáček Jan Teodor. Ano.

Wolfrum Karel.

Wolkenstein Karel, hrabě.

Wolkenstein Vilém, hrabě.

JUDr. Woratschka Vilém.

Zátka Hynek. Ano.

Zedtwitz Kurt, hrabě. Ja.

Zeithammer Otakar. Ano.

Zelený Václav. Ano.

Zessner Čeněk, svob. pán. Ja.

Dr. lučby Zintl Jos.

JUDr. Žák Jan. Ano.

Oberstlandmarschall: Meine Herren! Das Resultat ist: Es waren 146 Abstimmende und die Adresse sammt der Denkschrift ist en bloc von sämmtlichen Anwesenden einstimmig angenommen. (Bravo! Sláva!)

Jeho Jasnost kníže Karel Schwarzenberg: Žádám za slovo:

Oberstlandmarschall: Ich bitte sich jetzt über die Form und Art, wie die Adresse an Seine Majestät gelangen soll, auszusprechen, ob es mir überlassen wird, die Adresse an Seine Majestät gefangen zu lassen, sie selbst zu befördern, oder was der Landtag in dieser Richtung beschließt.

Jeho Jasnost kníže Karel Schwarzenberg: Žádám za slovo! Vzhledem na důležitost našeho usnesení a nynější doby vůbec pro osudy vlasti ba snad celé říše tak rozhodné, mám za to, abychom příklad praotců svých následovali, nám v podobných případech podaný, a vypravili ze středu svého deputaci, kteréž by složení adresy jakož i spisu pamětního na stupně nejjasnějšího trůnu J. Veličenství svěřeno bylo. (Hlučné výborně na všech stranách. )

Dovoluji si učiniti následující návrh: Slavný sněme račiž se usnésti takto: Za příčinou dodání adresy jakož i spisu pamětního do rukou J. Veličenství, vypravena budiž a sice dle §. 41. řádu zemského deputace ze středu slavného shromáždění, kterážto mimo pana maršálka a zástupce jeho pozůstávati má z 18 členů volených celým sněmem.

Ich erlaube mir folgenden Antrag zu stellen: Hoher Landtag wolle beschließen, daß unter Bezug= nahme auf §. 41 der Landtagsordnung zum Zwecke der Uebergabe der Adresse und der Denkschrift in die Hände Seiner Majestät eine Deputation aus der Mitte der hohen Versammlung abgesendet werde, welche außer Sr. Exc. dem Herrn Oberstlandmarschall und seinem Stellvertreter aus 18 Mitgliedern zu bestehen habe, die durch den hohen Landtag zu wählen sind.

O b e r s t l a n d m a r s ch a l l: Wird dieser Antrag unterstützt (er wird von der ganzen Versammlung unterstützt); der Form wegen muß ich noch darüber abstimmen lassen, obwohl er Schon durch die Unterstützung wie angenommen ist; ich bitte diejenigen Herren, welche für den Antrag sind, die Hand aufzuheben (geschieht). Einstimmig angenommen.

Ich bitte daher die 18 Namen aufzuschreiben und ich bitte zwei von den Herren Korrektoren daher zu treten und die Urnen herzubringen - ich bitte die Urnen. Ich bitte die Herren vorzurufen und jeder der Herren wird einen Zettel in die Urne geben, und ich bitte die Herren Correktoren darauf Acht zu geben, daß jeder nur einen Zettel abgibt. (Hr. Ldtg. Sekretär liest die Namen der Herren Abgeordneten vor und diese geben ihre Stimmzettel ab. )

Následující pánové odevzdali hlasovací lístky: Kníže arcibiskup pražský, ryt. z Adlerfelsů, svob. pán Josef Battaglia, ryt. Dr. Bělský, hr. Bouquoi-Lonqueval, MDr. Bozděch, kanovník Bradáč, JUDr. Brauner, Josef Brzorád, hrabě Chotek Rudolf, hrabě Clam-Martinic Jindřich, hrabě Clam-Martinic Richard, hrabě Jaromír Černín, hrabě Otakar Černín, hrabě Rudolf Černín, hrabě Teobald. Černín, Dr. Čížek, hrabě Ferd Deym, svob. pán Ehrenburg, ryt. Eisenstein, ryt. Dr. Eisenstein, MDr. Esop, Karel Faber, Fr. Fáček, Fr. Fiala, Vojt. Fingerhut, Dr. Fink, ryt. Fuczikovský, Dr. Gabriel, Jos. Götzel, MDr. Ed. Grégr, Dr. práv Jul. Grégr, J. Dr. Grünwald, Bedř. Hanke, hr. Harrach, Fr. Hartl, Čen. Pr. Haussmann, svobod. p. Hildprandt, Ant. Honc, sv. p. Theod. Hrubý - Jelení, P. Husák, JDr. Jablonský, J. Janouš, JUDr. Jeřábek, J. Jílek, Aug. Kahles, hr. Bedř. Kinský, JUDr. Klaudy Leop., V. Klima, Jos. Klimeš, MDr. Kodym, hr. Jan Kolovrat-Krakovský, Fr. Kořínek, J. Kose, hr. Al. Kounic, JDr. Kratochvile, J. prof Krejčí, Matěj Kubíček, JUDr. Kučera, kníže Lobkovic Jiří, kníže Jos. Lobkovic, kníže Fr. Lobkovic, kníže Mor. Lobkovic, Čen. Mareš, Dr. Mattuš, Hyn. Moravec, Js. Müller, ryt. Nádherný, ryt. Neuberg, Dr. Neumann, Dr. Nittinger, hr. Nostic,

Albert hr. Nostic Hugo, hr. Nostic Josef, Alois Oliva, hr. Paar, Dr. Fr. Palacký, Dr. J. Palacký, sv. p. Pfeill-Scharffenstein Alfred, Fr. Pisti, Vil. P. Platzer, Fr. Pokorný, Štěp. Pollach, MDr. Porák, Karel Potůček, Vác. Pour, Dr: Prachenský, Jos. Pražák, Fr. Pštross, Dr. Reichert, Alois Renner, Jos. Richlý, Ed. Riedl, Dr. Lad. Rieger, Bened. Ritterstein, Vác. Rombald, Dr. Roth, Dr. Rotter, Dr. Říha, starohr. Salm Siegfr., sv. p. Schirnding, Ant. Schmidt, hr. Erv. Schönborn, hr. Karel Schönborn, Ferd. Schulz, P. Schütz, kn. Adolf Schwarzenberg, kníže Karel Schwarzenberg, Dr. Seeling, Dr. Sladkovský, Jos. Slavík, hr. Ed. Sporck, Jos. Stangler, Prof. Stefan, Dr. Strakatý, Dr Svátek, Fr. Šípek, Dr. Škarda, Šobr, MDr. Štross, hrabě ThunHohenstein Bedřich, hr. Lev Thun-Hohenstein, hrabě Theodor Thun-Hohenstein, kníže ThurnTaxis Hugo, Prof. Tilšer, Em. Tonner, Dr. Trmal, Dr. Trojan, Em. Tušner, Ferd, Urbánek, Alois Václavík, Čen. Vávra, Ant. Veith, Jos. Vilímek, sv. p. Villani, Alex. Vrba, Alois Welz, Jos. Wenzig, Ant. Werner, kn. Arnošt Windischgrätz, J. Wojáček, Hyn. Zátka, hr. Zedtwitz, Zeithammer, Zelený, sv. p. Zessner, Dr. Žák.

Oberstlandmarschall: Ich bitte, meine Herren, nach der Geschäftsordnung und Laudesordnung kann keine Deputation beim allerhöchsten Hofe ohne vorhergehende Bewilligung zugelasten werden; ich habe an Se. Ercellenz Hrn. Statthalter die Anfrage zu stellen, ob und wann Seine Majestät gekonnen sein werden, diese Deputation am Allerhöchsten Hofe zu empfangen.

Erc. Hr. Statthalter: Ich habe bereits die nöthigen Schritte dazu eingeleitet und werde augenblicklich die Anfrage auf telegrafischem Wege nach Wien absenden und sodann auf telegrafischem Wege Antwort erhalten.

Oberstlandmarschall: Nun bitte ich meinen Herrn Stellvertreter mit zwei von den HH. Korrektoren, weiche die Stimmzettel abgenommen haben, sich in mein Bureau zu begeben und. dort zu skrutiniren; die Herren, die aus dem Skrutinium hervorgehen werden, die zur Deputation gewählt werden, bitte ich jetzt nach Schluß der heutigen Sitzung sich so= gleich im Sitzungssaale des Landesausschußes zu versammeln, weil ich mit sämmtlichen Mitgliedern der Deputation einiges zu besprechen habe. Ferner wird die Abresse bis gegen 4 Uhr fertig und ich bitte die sämmtlichen Hm. Korrektoren in den Nachmittagstunden von 4 Uhr sich einzufinden im Sitzungsfaale des Landesausschußes, wo die Adresse aufliegen wird, weil die Adresse von mir, meinem Hrn. Stellvertreter und sämmtlichen Korrektoren des Landtages gefertigt werden muß. Ich. bitte also die Herren, sich im Laufe des Nachmittags von 4 Uhr an dort einzufinden, wo ein Beamte sein wird, der die Adresse vorlegen und in ihr auch den Ort zeigen wird, wo sie selbe zu fertigen haben. Ich bitte das Skrutinium vorzunehmen, ich bitte die Herren ihre Plätze einzunehmen, weil ich noch eine Mittheilung zu machen habe.

Erst muß ich zu den bei Beginn der Sitzung gemachten Präsidial = Mittheilungen und zu den in der Versammlung aufgenommenen Mittheilungen noch nachtragen, daß der Hr. Abgeordnete. Skrejšovský sein Mandat und zwar schriftlich ohne nähere Angabe der Gründe in meine Hände niedergelegt hat. Ich werde diese Mandatsniederlegung an die hohe Statthalterei abtreten behufs seinerzeitigen Einleitung der Neuwahl.

Ferner bin ich von Sr. Durchlaucht dem Hrn. Statthalter aufgefordert worden und zwar im allerh. Auftrage Sr. Apost. Majestät, den Landtag nach Schluß der Adreßverhandlung bis auf Weiteres zu vertagen. Diesem allerhöchsten Auftrag Folge leistend, Spreche ich hiemit die Vertagung des Landtages bis auf Weiteres aus, und zwar bis ich wieder den allerh. Auftrag erhalten werde, diesen Landtag zusammenzuberufen. Ich bitte die Herren solange in der Versammlung zu bleiben, bis das Resultat des Skrutiniums über die Wahl der Deputation bekannt gegeben wird.

Was die Auszahlung der Diäten und Reife= kosten betrifft, so wird diese Auszahlung der Diäten und Reisekosten noch morgen von 9 - 42 Uhr Vormittags fortgesetzt. Denjenigen Herren, welche bisher die Diäten und Reisekosten nicht erhalten haben, werden sie mittelst der Post nachgesendet werden.

Atso ich bitte, die Skrutinirungskommission wird das Resultat mittheilen.

Oberstlandmarschall=Stellvertreter Dr. Bělský:

Bylo odevzdáno 147 hlasů a jsou zvoleni za deputaci následující pánové a sice v pořádku abecedy:

J. E. p. hr. Jind. Clam-Martinic 146 hlasů,

p. Dr. Grünwald, 147 hl.

" Dr. Klaudy, 147 hl.

J. J. p. kníže Jiří Lobkovic 146 hl.

p. Jos. Müller 146 hl.

" Jan ryt. z Neubergů 146 hl.

" Dr. Frant. Palacký 147 hl.

" Dr. Rieger 147 hl.

Jeho Jasnost kníže Schwarzenberg Adolf 146 hl.

J. J. kníže Schwarzenberg Karel 146 hl.

p. Dr. Sladkovský 146 hl.

" Josef Stangler 145 hl.

J. Exc. p. hr. Lev Thun 146 hl.

J. J. kn. Thurn-Taxis 147 hl.

Pan Dr. Trojan 147 hl. " Em. Tušner 147 hl. '" ředitel Václ. Zelený 147 hl. " Otakar Zeithammer 147 hl.

Jednotlivé hlasy byly rozptýleny a já je proto nečtu.

O b e r s t l a n d m a r s ch a l l: Ich hebe die Sitzung auf und erkläre den Landtag für vertagt bis auf die allerh. Berufung Sr. Majestät des Kaisers.

Ich bitte die Herren von der Deputation gleich sich in den Landesausschußsitzungssaal zu verfügen.

Schluß der Sitzung 3 Uhr 5 Minuten.

Verifikatoren: Ritter v. Nadherny m. p. Potůček m. p.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP