Pondělí 15. dubna 1861

Verhandlungs-Protokoll

der siebenten Sitzung des böhmischen Landtages vom 15. April 1861, welche
nach 10 Uhr Vormittags begonnen hat, unter dem Vorsitze des Präsidentenstellvertreters Herrn Dr. Wenzel Wanka..

_________________________________

Presidentův náměstek Dr. V a ň k a: Oznamuji především, že J. Excel. pan hrabě Nostic, nejvyšší maršálek, se roznemohl, a že tedy mně povstala povinnost, abych jednání řídil.

Ich bringe der hohen Versammlung die gewiß unangenehme Nachricht, daß Se. Excellenz, der Herr Oberstlandmarschall erkrankt ist, weßhalb icb heute die Leitung der Verhandlungen übernehme. Bevor wir zur tagesordnung und den Geschäftsverhandlungen übergehen, glaube ich es als eine Pflciht und zu gleicher Zeit als den Wunsch und die Gesinnung der hohen Versammlung aufzustehen, wenn ich den bericht über den Erfolg der Deputazion, und die Antwort, welche Se. Majetsät, unser Allergnädigste Kaiser und König, gegeben hat, zur Kenntniß des hohen Hauses bringe.

Präsidentenstellvertreter Dr. W a n ka liest den Bericht des Oberstlandmarschalls über die Uiberreichung der Dankadresse und der Krönungsadresse erst böhmisch, dann deutsch. Dieser Bericht lautet:

Zpráva zemského maršálka, kterak dle nařízení podal adresu vděčnosti a oddanosti,

a kterou přijata byla deputace v příčině korunování.

Deputace odebrala se před 12. hodinou do císařských komnat. Nejprvé byl jsem nejmilostivěji připuštěn, bych, jakož snšm uzavřel, podal poděkovací adresu.

I podal jsme zu adresu J. Vel., s následujícími slovy v německém jazyku: "Jménem a z nařízení zemského sněmu českého podávám zuto nejponíženěji Vašemu c. kr. Veličenstvu adresu díkův a oddanosti, jakož v sezení dne 11ho toho měsíce bylo ustanoveno, s nejuctivější prosbou, aby Vaše Veličenstvo toto porjevení citů země celé nejmilostivěji ráčil přijmouti."

Jeho Veličenstvo odpověděli, že toto projevení sněmu zemského srdci Jeho Veličenstva působí blahou radost, i abych toto sněmu zemskému oznámil.

Za několik minut po tom připuštěna byla deputace, a já jsem promluvil takto:

"Zástupcové Vašemu c. kr. Apoštolskému Veličenstvu věrného království českého přibližují se ke stupňům trůnu a nejponíženější prosbou, aby Vaše c. kr. Apoštolské Veličenstvo ráčili se v královském hlavním městě Praze za krále českého nejmilostivěji dáti korunovati."

Na to náměstek předsedatelův doložil v jazyku českém: "Tímto vznešeným skutkem ráčí Vaše c. kr. Apoštolské Veličenstvo znova posvětiti ony svazky nejvěrnější oddanosti, kteréž obyvatelstvu tohoto království českého za zlých a dobrých dob k nejjasnějšímu domu Vašeho Veličenstva vždy poutaly a poutati nikdy nepřestanou."

Jeho Veličebstbo ráčili na to odpovědíti v jazyku německém: "Těší mne, že tuto deputaci zemského sněmu českého u sebe spatřuji, a že mohu pánům vysloviti mou pevnou důvěru, že uznají úmysl, kterýž mne při vydání diplomu od 20. října a ústavy od 26. února vedl, a že se jím v činnosti své budou říditi; úmysl totiž ten: aby oprávněná a na jistých základech založená svoboda a samospráva zemí koruny mé přivedeny byly ve srovnalost s těmi podmínkami, kterých k jednotě říše tak potřebí jest."

"Sněm zemský učiniv takové jednomyslné usnešení, jskož mi jeho jménm oznamujete, přišel tím nejvřelejší žádosti mé vstříc"

A potom doložil v jazyku českém: " Dám se korunovati v Praze za krále českého, a jsem přesvědčen, že tímto svatým obřadem bude upevněn nový nezrušitelný svazek důvěry a věrnosti mezi trůnem Mým a Mým Českým královstvím."


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP